Новости

Varajane keeleõpe: „Erik Kivisüda“ 21. декабря Liina Oja


Lähedase inimese kaotus, lein, perekondlikud väärtused ja armastus- kõik see kajastus filmis „Erik Kivisüda“, mida me koos 3.klasside õpilastega Jõhvi Apollo kinos vaatasime.

Rõõm oli kogeda, et õpilased vaatasid filmi eesti keeles ja nendel tekkis huvi arutleda süžee üle ja pakkuda erinevaid olukorra lahendusi ning loo võimalikku arengut.

Oli näha õpilaste häid omavahelisi suhteid, kui nad tõlkisid üksteisele filmi eesti keelest vene keelde. 

Kuid kinokülastus ei piirdunud ainult filmi vaatamisega ja keeleõppega. Õpilased said bussis sõitmise kogemuse ja praktiseerida enda taskuraha õiget kasutust, millest äsja inimeseõpetuse tunnis rääkisime.

Lähedase inimese kaotus, lein, perekondlikud väärtused ja armastus- kõik see kajastus filmis „Erik Kivisüda“, mida me koos 3.klasside õpilastega Jõhvi Apollo kinos vaatasime.

Rõõm oli kogeda, et õpilased vaatasid filmi eesti keeles ja nendel tekkis huvi arutleda süžee üle ja pakkuda erinevaid olukorra lahendusi ning loo võimalikku arengut.

Oli näha õpilaste häid omavahelisi suhteid, kui nad tõlkisid üksteisele filmi eesti keelest vene keelde. 

Kuid kinokülastus ei piirdunud ainult filmi vaatamisega ja keeleõppega. Õpilased said bussis sõitmise kogemuse ja praktiseerida enda taskuraha õiget kasutust, millest äsja inimeseõpetuse tunnis rääkisime.