Новости

“Eesti kroonid kutsuvad eesti keelt õppima” 05. апреля Margarita Sendetskaja


Edukalt lõppes järjekordne keeleprojekt, mis oli teostatud 2022. aasta jooksul Euroopa Sotsiaalfondi rahalisel toetusel (Riigi Tugiteenuste Keskuse koordineerija Olga Pakkanen).

2021.aastal oli Eesti Vabariigi uue raha 10aastane juubel – euro tuli eesti krooni asemele. On päris oluline meelde tuletada Eesti krooni (1992–2011) ringluses olekut, isikute kujud Karl Ernst von Baer, Paul Keres, Lydia Koidula, Carl Robert Jakobson rahatähe esiküljel ja tagaküljel kujutatud Tartu ülikool, Narva jõgi jt objektid.

Selle ajaloolise materjali põhjal toimus eestikeelne õpe läbi muuseumitundide Narvas (Narva linnus), Pärnus (Kodanikumaja), Kurgja talus ehk Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumis ning mängu "Raharada" Eesti Rahva Muuseumis:

• Kurgja talus (Pärnumaa) tutvusid õpilased 500-rahatähel kujutatud Carl Robert Jakobsoni eluga.

• Pärnu on meie jaoks ennekõike Lydia Koidula linn. Tema portreed võis näha 100 krooni peal.

• Narvas kohtuti maailmakuulsa maletaja Paul Keresega, tema kuju oli 5-kroonisele rahatähele pandud ning tagaküljele kujutatud vaadet Narova jõele saime oma silmaga näha, toimus põnev muuseumitund Narva linnuses.

• Tartu Toomemäel seisab maailmakuulsa teadlase Karl Ernst von Baeri mälestusmärk, tema portree kaunistas 2-kroonist rahatähte. Tagaküljel aga Tartu Ülikooli peahoone, mida projekti osalejad fotojahi ajal nägid.

Lisaks eesti keele õppimisele said õpilased hea ülevaate Eesti ajaloost ja ajaloosündmustest 18.-20.sajanditel.

Projekti realiseerimisel kasutati aktiivõppe meetodeid ja kaasavat metoodikat, mis võimaldas noortel arendada oma digioskusi, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.

Meil on hea meel, et meie giidid jäid tegevuspäevadel rahule meie õpilaste tööga. Näiteks, Veronika Meibaum, Pärnu Private Tours OÜ (giiditeenus/haridust toetavad tegevused) kirjutas:

„Soovin tänada ja kiita Teie kooli õpetajaid ja õpilasi toreda külaskäigu eest Pärnusse! Olen samuti õpetaja ning mul oli väga hea meel tõdeda, et Teie õpilased on väga sõbralikud ning õpihimulised. Eriti rõõmsaks teeb, et lapsed tulid suurepäraselt toime ka eestikeelsete töölehtedega, mis me olime neile ette valmistanud. On väga tänuväärne, et Teie kool kirjutab ja viib läbi selliseid projekte, kus õpilastel on võimalik tuvuda erinevate Eestimaa paikade ja ajalooga, saada teadmisi omariiklusest ning eesti kultuurist ning, mis kõige tähtsam, arendada seeläbi ka eesti keele oskust“

Kõik projekti materjalid avalikustakse projekti veebilehel: https://kroonid.weebly.com/

Edukalt lõppes järjekordne keeleprojekt, mis oli teostatud 2022. aasta jooksul Euroopa Sotsiaalfondi rahalisel toetusel (Riigi Tugiteenuste Keskuse koordineerija Olga Pakkanen).

2021.aastal oli Eesti Vabariigi uue raha 10aastane juubel – euro tuli eesti krooni asemele. On päris oluline meelde tuletada Eesti krooni (1992–2011) ringluses olekut, isikute kujud Karl Ernst von Baer, Paul Keres, Lydia Koidula, Carl Robert Jakobson rahatähe esiküljel ja tagaküljel kujutatud Tartu ülikool, Narva jõgi jt objektid.

Selle ajaloolise materjali põhjal toimus eestikeelne õpe läbi muuseumitundide Narvas (Narva linnus), Pärnus (Kodanikumaja), Kurgja talus ehk Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumis ning mängu "Raharada" Eesti Rahva Muuseumis:

• Kurgja talus (Pärnumaa) tutvusid õpilased 500-rahatähel kujutatud Carl Robert Jakobsoni eluga.

• Pärnu on meie jaoks ennekõike Lydia Koidula linn. Tema portreed võis näha 100 krooni peal.

• Narvas kohtuti maailmakuulsa maletaja Paul Keresega, tema kuju oli 5-kroonisele rahatähele pandud ning tagaküljele kujutatud vaadet Narova jõele saime oma silmaga näha, toimus põnev muuseumitund Narva linnuses.

• Tartu Toomemäel seisab maailmakuulsa teadlase Karl Ernst von Baeri mälestusmärk, tema portree kaunistas 2-kroonist rahatähte. Tagaküljel aga Tartu Ülikooli peahoone, mida projekti osalejad fotojahi ajal nägid.

Lisaks eesti keele õppimisele said õpilased hea ülevaate Eesti ajaloost ja ajaloosündmustest 18.-20.sajanditel.

Projekti realiseerimisel kasutati aktiivõppe meetodeid ja kaasavat metoodikat, mis võimaldas noortel arendada oma digioskusi, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.

Meil on hea meel, et meie giidid jäid tegevuspäevadel rahule meie õpilaste tööga. Näiteks, Veronika Meibaum, Pärnu Private Tours OÜ (giiditeenus/haridust toetavad tegevused) kirjutas:

„Soovin tänada ja kiita Teie kooli õpetajaid ja õpilasi toreda külaskäigu eest Pärnusse! Olen samuti õpetaja ning mul oli väga hea meel tõdeda, et Teie õpilased on väga sõbralikud ning õpihimulised. Eriti rõõmsaks teeb, et lapsed tulid suurepäraselt toime ka eestikeelsete töölehtedega, mis me olime neile ette valmistanud. On väga tänuväärne, et Teie kool kirjutab ja viib läbi selliseid projekte, kus õpilastel on võimalik tuvuda erinevate Eestimaa paikade ja ajalooga, saada teadmisi omariiklusest ning eesti kultuurist ning, mis kõige tähtsam, arendada seeläbi ka eesti keele oskust“

Kõik projekti materjalid avalikustakse projekti veebilehel: https://kroonid.weebly.com/