Новости

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 09.06.2021 kell 14.15 Zoom rakenduse kaudu 07. июня Valentina Kutuzova


Päevakord:

  1. 1.-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.
  2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

 

 Valentina Kutuzova

õppenõukogu esimees

 

Päevakord:

  1. 1.-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.
  2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

 

 Valentina Kutuzova

õppenõukogu esimees