Новости

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 08.06.2023 kell 14.15 kab.8 06. июня Ljudmilla Latt


Päevakord:

  1. 1.-8. klasside õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest", täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.
  2. Muu.

Õppenõukogu esimees

Ljudmilla Latt

Päevakord:

  1. 1.-8. klasside õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest", täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.
  2. Muu.

Õppenõukogu esimees

Ljudmilla Latt