Новости

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 05.01.2023 kell 10.00 kab.8 04. января Ljudmilla Latt


Päevakord:

Seadusandlus. 

1. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Ettekandja direktor L. Latt

2. Õpilaste õppe- ja kasvatustegevuses seotud riskide arutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks.

1. Seadusandlus. 

Ettekandja arendusjuht V. Kutuzova

2. Isiklikke andmete kaitsest lähtudes Euroopa seadusandlusest. 

Ettekandja infojuht S. Jurjev

3. Õpetajate emotsionaalse stabiilsuse säilitamine ebakindluse tingimustes. 

Ettekandja psühholoog M. Vorobjova

4. Tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilaste suhtes. 

Ettekandja HEV-õpilaste koordinaator Ž. Kubinets

5. Turvalise õpikeskkonna loomine VEPA ja „Kiusamisest vabaks!“ programmide abil.

Ettekandja algkooli koordineerija I. Aro

3. Muu.

 

Õppenõukogu esimees

Ljudmilla Latt

Päevakord:

Seadusandlus. 

1. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Ettekandja direktor L. Latt

2. Õpilaste õppe- ja kasvatustegevuses seotud riskide arutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks.

1. Seadusandlus. 

Ettekandja arendusjuht V. Kutuzova

2. Isiklikke andmete kaitsest lähtudes Euroopa seadusandlusest. 

Ettekandja infojuht S. Jurjev

3. Õpetajate emotsionaalse stabiilsuse säilitamine ebakindluse tingimustes. 

Ettekandja psühholoog M. Vorobjova

4. Tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilaste suhtes. 

Ettekandja HEV-õpilaste koordinaator Ž. Kubinets

5. Turvalise õpikeskkonna loomine VEPA ja „Kiusamisest vabaks!“ programmide abil.

Ettekandja algkooli koordineerija I. Aro

3. Muu.

 

Õppenõukogu esimees

Ljudmilla Latt