Новости

Tammiku põhikooli hoolekogu istung toimub 16.juunil 2022.a kell 17.00 15. июня Valentina Kutuzova


 Päevakord:
1. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppekava muutmisest arvamuse andmine. Ettekandja - L.Latt, õppealajuhataja

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli kodukorra muutmisest arvamuse andmine. Ettekandja - V.Kutuzova, direktor

 Päevakord:
1. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppekava muutmisest arvamuse andmine. Ettekandja - L.Latt, õppealajuhataja

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli kodukorra muutmisest arvamuse andmine. Ettekandja - V.Kutuzova, direktor