Новости

«Arengukool» tulevastele esimese klassi õpilastele 19. oktoobril kell 17.30. 16. октября Ingrid Aro


Tulevastele esimese klassi õpilastele:

  1. Arvutiõpetus
  2. Kognitiivsete võimete arendamine

On vajalik kaasa võtta värvilised pliiatsid.

Lapsevanematele: andekate õpilaste õppe koordineerija Inge Laada.

Tulevastele esimese klassi õpilastele:

  1. Arvutiõpetus
  2. Kognitiivsete võimete arendamine

On vajalik kaasa võtta värvilised pliiatsid.

Lapsevanematele: andekate õpilaste õppe koordineerija Inge Laada.

string(288) "Running "webfont:icons" (webfont) task Font icons wasn’t changed since last run. Running "concat:components" (concat) task Warning: Unable to write "assets/js/main.js" file (Error code: EACCES). Use --force to continue. Aborted due to warnings. "