Новости

Piirangute leevendamisest koolimajas 19. мая sergei


Kinnitatud kooli direktori 19.mai 2020.a. käskkirjaga nr 1-2/ 21

COVID-19 pandeemia on taandumas ja 15.maist lubatakse lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väkestes rühmades õppetööd. Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii töötajatele kui õppijatele.

Võttes aluseks Haridus- ja Teadusminiseeriumi soovitused koolidele õppetöö korraldamiseks siseruumides ja vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele ja juhindudes terviseameti soovitustest järgida koolimajas alljärgnevaid käitumisjuhiseid alates 15.maist järgnevalt:

 

 1. Haigena koolimaja töös osalemine on keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on administratsioonil õigus koju saata.
 2. Koolimajas tegutseme väikestes gruppides (max 10 inimest) võttes arvesse tegevuse iseloomu ja ruumide suurust.
 3. Järgime hügieenireegleid : peseme ja desinfitseerime käsi, ruumides desinfitseerime pindasid ja ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamist. Maski kandmine on vabatahtlik.
 4. Ruumides, kus on võimalik avada aknaid, tuulutame ruume enne ja pärast kooli töötajate saabumist ja töölt lahkumist..
 5. Igal võimalusel hoiame sotsiaalset distantsi, järgime 2+2 reeglit
 6. Jälgime, et korraga viibiks üldkasutatavates ruumides võimalikult vähe inimesi.
 7. Kooli töötajatel palume saabuda majja vahetult enne oma tööaja algust ja lahkuda majast võimalikult kiiresti pärast tööaja lõppu, et vältida gruppide kogunemist siseruumides.
 8. Lapsevanemad liiguvad koolimajas ainult siis, kui on vaja külastada administratsiooni.
 9. Soovitame koolimajas viibivatele inimestele vältida otsekontakte ning suhelda ametiisikutega pigem telefoni vm. sidevahendite teel.
 10. Jätame kõik üleriided riietehoidu ja kasutame kindlasti vahetusjalanõusid.
 11. Kooli ujula on suletud kuni 01.septembrini 2020.a. Spordikompleksi tegevus ja ruumiüür vastavalt täiendavale kokkuleppele kooli juhtkonnaga ja tervisereeglite täitmisel.
 12. Kuni õppeaasta lõpuni õpilaste koolilõuna asendatakse kuivtoidupakiga.
 13. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest,  esitades vaide kooli direktorile halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

VALENTINA KUTUZOVA
DIREKTOR

 

Kinnitatud kooli direktori 19.mai 2020.a. käskkirjaga nr 1-2/ 21

COVID-19 pandeemia on taandumas ja 15.maist lubatakse lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väkestes rühmades õppetööd. Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii töötajatele kui õppijatele.

Võttes aluseks Haridus- ja Teadusminiseeriumi soovitused koolidele õppetöö korraldamiseks siseruumides ja vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele ja juhindudes terviseameti soovitustest järgida koolimajas alljärgnevaid käitumisjuhiseid alates 15.maist järgnevalt:

 

 1. Haigena koolimaja töös osalemine on keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on administratsioonil õigus koju saata.
 2. Koolimajas tegutseme väikestes gruppides (max 10 inimest) võttes arvesse tegevuse iseloomu ja ruumide suurust.
 3. Järgime hügieenireegleid : peseme ja desinfitseerime käsi, ruumides desinfitseerime pindasid ja ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamist. Maski kandmine on vabatahtlik.
 4. Ruumides, kus on võimalik avada aknaid, tuulutame ruume enne ja pärast kooli töötajate saabumist ja töölt lahkumist..
 5. Igal võimalusel hoiame sotsiaalset distantsi, järgime 2+2 reeglit
 6. Jälgime, et korraga viibiks üldkasutatavates ruumides võimalikult vähe inimesi.
 7. Kooli töötajatel palume saabuda majja vahetult enne oma tööaja algust ja lahkuda majast võimalikult kiiresti pärast tööaja lõppu, et vältida gruppide kogunemist siseruumides.
 8. Lapsevanemad liiguvad koolimajas ainult siis, kui on vaja külastada administratsiooni.
 9. Soovitame koolimajas viibivatele inimestele vältida otsekontakte ning suhelda ametiisikutega pigem telefoni vm. sidevahendite teel.
 10. Jätame kõik üleriided riietehoidu ja kasutame kindlasti vahetusjalanõusid.
 11. Kooli ujula on suletud kuni 01.septembrini 2020.a. Spordikompleksi tegevus ja ruumiüür vastavalt täiendavale kokkuleppele kooli juhtkonnaga ja tervisereeglite täitmisel.
 12. Kuni õppeaasta lõpuni õpilaste koolilõuna asendatakse kuivtoidupakiga.
 13. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest,  esitades vaide kooli direktorile halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

VALENTINA KUTUZOVA
DIREKTOR