Uudised

Tammiku põhikooli teine hoolekogu istung toimub 28.aprillil 2022.a kell 17.00 Zoom keskkonna vahendusel 22. aprill Tatjana Krutova


 Päevakord:
1. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu volitatud esindaja valimine ajutisse konkursikomisjonisse, seoses Kohtla-Järve Linnavalitsuse konkursi läbiviimisega Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees

 Päevakord:
1. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu volitatud esindaja valimine ajutisse konkursikomisjonisse, seoses Kohtla-Järve Linnavalitsuse konkursi läbiviimisega Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees