Meie koolist

Järelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1.septembrist 2017.a  asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

 

Ida piirkond (Keskväljak 4, Jõhvi)

Ida-Virumaa: Anastassia Vrabi, Anastassia.Vrabi [at] hm.ee;  mobiiltelefon 56876469; lauatelefon 735 0230

Õiend teenistusliku järelevalve läbiviimise kohta