Uudised

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linnas Puru tee 38 kinnistu ja Puru tee 41a haljasala ning ümbritsevate Maleva ja Puru tee tänavate detailplaneeringu menetlemisest: 27. jaanuar sergei


Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab 13. märtsi 2019.a korraldusega nr 127 algatatud Ahtme linnaosas kinnistu Puru tee 38 ja Puru tee 41a haljasala ning ümbritsevate Maleva ja Puru tee tänavate detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avaliku arutelu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva koolihoone laiendamise ja krundile kaasaegse staadioni rajamise ehitusõiguse määramise võimalust, planeeringuala ümbritsevatel Puru tee ja Maleva tänavate lõikudel liikluse ja parkimisevõimaluse korraldamine ning Puru tee 41a krundi osas toimimise parendamiseks lahenduse leidmine.

Planeeringuala haarab Ahtme linnaosas tervikuna Puru tee 38 kinnistut, Puru tee 41a haljasala ning selle ümbruses Maleva ja Puru tee tänavate lõikusid. 

Planeeringuga on ette nähtud avaliku huvi otstarbeks osaliselt muuta ühiskondlike hoonete maaüksuste olemasolevaid krundipiire, mis võimaldab parendada tee-maade struktuuri. Puru tee 38 krundile on määratud ehitusõigus hoone laiendamiseks ja abihoonete ehitamiseks. On lubatud staadioni, spordiväljakute ning puhke- ning muude väliõppeks vajalike rajatiste ehitamine. Puru tee 41a krundile on kavandatud mängu- ja spordiväljakud. Planeeringulahendusega on ette nähtud liikluse korrastamine ja lubatud kiiruse kehtestamine 20 km/h ning turvalisema ja mugavama kergliiklustee võrgustiku välja arendamine. Ümbritsevatel tänavate lõikudel on lahendatud parkimisevõimalused arvestades korterelamute parkimise vajadusega ja ruumi võimalusega.

 

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu korraldatakse 7. veebruaril 2020.a Tammiku Põhikooli esimese korruse ruumides, aadressil Puru tee 38 algusega

kell 16.00. „

Planeeringu materjalidega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel   järgneva lingi all

https://www.kohtla-jarve.ee/detailplaneering1

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab 13. märtsi 2019.a korraldusega nr 127 algatatud Ahtme linnaosas kinnistu Puru tee 38 ja Puru tee 41a haljasala ning ümbritsevate Maleva ja Puru tee tänavate detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avaliku arutelu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva koolihoone laiendamise ja krundile kaasaegse staadioni rajamise ehitusõiguse määramise võimalust, planeeringuala ümbritsevatel Puru tee ja Maleva tänavate lõikudel liikluse ja parkimisevõimaluse korraldamine ning Puru tee 41a krundi osas toimimise parendamiseks lahenduse leidmine.

Planeeringuala haarab Ahtme linnaosas tervikuna Puru tee 38 kinnistut, Puru tee 41a haljasala ning selle ümbruses Maleva ja Puru tee tänavate lõikusid. 

Planeeringuga on ette nähtud avaliku huvi otstarbeks osaliselt muuta ühiskondlike hoonete maaüksuste olemasolevaid krundipiire, mis võimaldab parendada tee-maade struktuuri. Puru tee 38 krundile on määratud ehitusõigus hoone laiendamiseks ja abihoonete ehitamiseks. On lubatud staadioni, spordiväljakute ning puhke- ning muude väliõppeks vajalike rajatiste ehitamine. Puru tee 41a krundile on kavandatud mängu- ja spordiväljakud. Planeeringulahendusega on ette nähtud liikluse korrastamine ja lubatud kiiruse kehtestamine 20 km/h ning turvalisema ja mugavama kergliiklustee võrgustiku välja arendamine. Ümbritsevatel tänavate lõikudel on lahendatud parkimisevõimalused arvestades korterelamute parkimise vajadusega ja ruumi võimalusega.

 

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu korraldatakse 7. veebruaril 2020.a Tammiku Põhikooli esimese korruse ruumides, aadressil Puru tee 38 algusega

kell 16.00. „

Planeeringu materjalidega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel   järgneva lingi all

https://www.kohtla-jarve.ee/detailplaneering1