Uudised

Varajane keeleõpe: 01. september Monika Sillang


Keeleõppe tundides omandavad õpilased keelt keelemängude, laulude, käeliste tegevuste kaudu. Keelemängud, laulud ja käeline tegevus tunnis loovad loomuliku keelekeskkonna ning aitavad luua keeleõppeks motiveerivad olukorrad, mis suunavad õpilasi loomulikule keelekasutusele. Läbi keelemängude arendatakse  kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- kui ka kirjutamisoskust. Käeliste tegevuste abil omandavad õpilased keelt tegevuse, kuulmise, matkimise kaudu, sarnaselt emakeele õppimisega.

Keeleõppe tundides omandavad õpilased keelt keelemängude, laulude, käeliste tegevuste kaudu. Keelemängud, laulud ja käeline tegevus tunnis loovad loomuliku keelekeskkonna ning aitavad luua keeleõppeks motiveerivad olukorrad, mis suunavad õpilasi loomulikule keelekasutusele. Läbi keelemängude arendatakse  kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- kui ka kirjutamisoskust. Käeliste tegevuste abil omandavad õpilased keelt tegevuse, kuulmise, matkimise kaudu, sarnaselt emakeele õppimisega.