Uudised

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes 23. september sergei


Möödunud nädalal võtsid Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ühendust kõigi Eesti üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste juhtidega, et arutleda, kuidas on COVID-19 mõjutanud õppeasutuste tööd ja millist toetust ning teavet ministeeriumist oodatakse. Oleme väga tänulikud nende sisukate vestlust eest!

Saadud ülevaade kinnitab taas, et Eesti haridusasutused tegutsevad targalt ja läbimõeldult nii õppijate turvalisuse tagamisel kui kvaliteetse õppe pakkumisel, samuti peetakse oluliseks õpetajate heaolu.

561 õppeasutusest oleme praeguseks vestelnud enam kui 530 asutuse juhiga. Koolijuhtidega, kellega veel suhelda ei ole õnnestunud, võetakse uuesti ühendust. Samuti võetakse ühendust koolidega, kelle esitatud küsimused vajavad täiendavat tähelepanu.

Teie tagasiside aitab meil määratleda ka suuremat tähelepanu vajavad valdkonnad, et ka koroonaviiruse leviku tingimustes saaksid meie õppijad parimat haridust ning õpetajatel oleks võimalik hästi oma tööd teha. Samuti tuginesime teie tagasisidele soovitusi täpsustades.

Soovituste põhiosa tuleb seekord Terviseametilt ja Eesti Perearstide seltsilt, kelle kirjapandust leiab vastused paljudele tagasisidevestlustes kõlanud küsimustele. Tervisealaste juhendite uuendamisega tegelevadki just nimelt need organisatsioonid. Haridus- ja Teadusministeeriumil on siinkohal vahendav roll, et need kõigi haridusasutusteni jõuaksid.

Kutsume kõiki üles käituma jätkuvalt hoolivalt, ettevaatlikult ja nutikalt. Iga üksiku inimese mõistlik käitumine aitab ära hoida kahju, mis kaasneb viiruse ulatusliku levikuga. Panustame kõik üheskoos sellesse, et võiksime püsida terved ja jätkata võimalikult tavapärast elu.

Soovitused leiate siit, need on tõlgitud ka vene keelde.

Vastused haridusvaldkonna korduma kippuvatele küsimustele leiab ministeeriumi veebilehelt https://www.hm.ee/et/koroona

Praktilisi juhiseid ja materjale koondab Haridus- ja Noorteameti veebileht: https://harno.ee/distantsope

Küsimuste korral saab jätkuvalt pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 ning aadressil info@hm.ee.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 12-16).

Möödunud nädalal võtsid Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ühendust kõigi Eesti üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste juhtidega, et arutleda, kuidas on COVID-19 mõjutanud õppeasutuste tööd ja millist toetust ning teavet ministeeriumist oodatakse. Oleme väga tänulikud nende sisukate vestlust eest!

Saadud ülevaade kinnitab taas, et Eesti haridusasutused tegutsevad targalt ja läbimõeldult nii õppijate turvalisuse tagamisel kui kvaliteetse õppe pakkumisel, samuti peetakse oluliseks õpetajate heaolu.

561 õppeasutusest oleme praeguseks vestelnud enam kui 530 asutuse juhiga. Koolijuhtidega, kellega veel suhelda ei ole õnnestunud, võetakse uuesti ühendust. Samuti võetakse ühendust koolidega, kelle esitatud küsimused vajavad täiendavat tähelepanu.

Teie tagasiside aitab meil määratleda ka suuremat tähelepanu vajavad valdkonnad, et ka koroonaviiruse leviku tingimustes saaksid meie õppijad parimat haridust ning õpetajatel oleks võimalik hästi oma tööd teha. Samuti tuginesime teie tagasisidele soovitusi täpsustades.

Soovituste põhiosa tuleb seekord Terviseametilt ja Eesti Perearstide seltsilt, kelle kirjapandust leiab vastused paljudele tagasisidevestlustes kõlanud küsimustele. Tervisealaste juhendite uuendamisega tegelevadki just nimelt need organisatsioonid. Haridus- ja Teadusministeeriumil on siinkohal vahendav roll, et need kõigi haridusasutusteni jõuaksid.

Kutsume kõiki üles käituma jätkuvalt hoolivalt, ettevaatlikult ja nutikalt. Iga üksiku inimese mõistlik käitumine aitab ära hoida kahju, mis kaasneb viiruse ulatusliku levikuga. Panustame kõik üheskoos sellesse, et võiksime püsida terved ja jätkata võimalikult tavapärast elu.

Soovitused leiate siit, need on tõlgitud ka vene keelde.

Vastused haridusvaldkonna korduma kippuvatele küsimustele leiab ministeeriumi veebilehelt https://www.hm.ee/et/koroona

Praktilisi juhiseid ja materjale koondab Haridus- ja Noorteameti veebileht: https://harno.ee/distantsope

Küsimuste korral saab jätkuvalt pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 ning aadressil info@hm.ee.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 12-16).