Eestikeelne õpe koolis


Kohtla-Järve Tammiku Põhikool rakendab õppetöös eestikeelset õpet juba 16 aastat.

Õppeaastal 2004/2005. a alustas Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 6. klass hilise keelekümblusprogrammiga ning 2010/2011. õppeaastal lõpetas edukalt kooli esimene kümblejate lend.

Alates 2. ja 3. klassidest rakendub kool varast keeleõpet läbi eraldi ainetundide:

 • inimeseõpetuse,
 • 2. klassis tööõpetuse ning 3. klassis kunstiõpetuse tunnid toimuvad lõimingus eesti keelega.

Alates 5. klassist rakendatakse koolis hiliskeelekümblusprogrammi metoodikat. Hilise keelekümbluse klassis õpitakse eesti keeles:

 • muusikat,
 • loodusõpetust,
 • inimeseõpetust,
 • käsitööd ja kodundust,
 • kehalist kasvatust,
 • ühiskonnaõpetust,
 • matemaatikat.

Kümblusklassides toimub pidevalt mitmekülgne keelekümblust toetav tegevus:

 • eestikeelsed linna-, kooli- ja klassiüritused,
 • klassitunnid,
 • õppeprogrammid väljaspool kooli,
 • ekskursioonid,
 • ühisüritused teiste keelekümbluskoolidega ja eesti koolidega,
 • VeniVidiVici õpilasvahetus.

Samuti keelekümblusklassides rakendatakse teemapõhist õpet, st õpitakse ühe teema raames mitut ainet korraga “Üks teema - mitu ainet”.

Alates 1. septembrist 2020. aastast algas 1. klassis eestikeelne aineõpe:

 • loodusõpetus,
 • kunst,
 • tööõpetus,
 • kehaline kasvatus.

Alates oktoobrist 2020 viiakse koolis kahes 1. klassis ellu varajase keeleõppe pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“.

 

Keelekümblus

Varajane keeleõpe algkoolis

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool rakendab õppetöös eestikeelset õpet juba 16 aastat.

Õppeaastal 2004/2005. a alustas Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 6. klass hilise keelekümblusprogrammiga ning 2010/2011. õppeaastal lõpetas edukalt kooli esimene kümblejate lend.

Alates 2. ja 3. klassidest rakendub kool varast keeleõpet läbi eraldi ainetundide:

 • inimeseõpetuse,
 • 2. klassis tööõpetuse ning 3. klassis kunstiõpetuse tunnid toimuvad lõimingus eesti keelega.

Alates 5. klassist rakendatakse koolis hiliskeelekümblusprogrammi metoodikat. Hilise keelekümbluse klassis õpitakse eesti keeles:

 • muusikat,
 • loodusõpetust,
 • inimeseõpetust,
 • käsitööd ja kodundust,
 • kehalist kasvatust,
 • ühiskonnaõpetust,
 • matemaatikat.

Kümblusklassides toimub pidevalt mitmekülgne keelekümblust toetav tegevus:

 • eestikeelsed linna-, kooli- ja klassiüritused,
 • klassitunnid,
 • õppeprogrammid väljaspool kooli,
 • ekskursioonid,
 • ühisüritused teiste keelekümbluskoolidega ja eesti koolidega,
 • VeniVidiVici õpilasvahetus.

Samuti keelekümblusklassides rakendatakse teemapõhist õpet, st õpitakse ühe teema raames mitut ainet korraga “Üks teema - mitu ainet”.

Alates 1. septembrist 2020. aastast algas 1. klassis eestikeelne aineõpe:

 • loodusõpetus,
 • kunst,
 • tööõpetus,
 • kehaline kasvatus.

Alates oktoobrist 2020 viiakse koolis kahes 1. klassis ellu varajase keeleõppe pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“.

 

Keelekümblus

Varajane keeleõpe algkoolis