KIK projekt


Üldharidussüsteemi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks KIK toetab:

põhikooli klasside ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides;

Oleme osalenud KIK projektis juba mitmeid aastaid, kuna soovime oma õpilastele pakkuda mitmekülgset haridust. Keskkonnateadliku inimese kujundamine on oluline osa haridusprotsessist. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

2022/23 a. projektis 1.-9. klasside õpilased.

Tagasiside

2021/22 a. projektis 1.-8. klasside õpilased. Graafik

Tagasiside

2020/21.a. projektis osalevad 1. – 7. klasside õpilased.

2019/20.a projektis osalesid 1.- 6.kl õpilased

 

Projekti koordineerib  Silva Gerassimov

Toimunud õppeprogrammidest saab lugeda  koolilehes, klasside blogides. Info on leitav https://www.tammiku.edu.ee/

KIK projekti materjalid

 

Üldharidussüsteemi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks KIK toetab:

põhikooli klasside ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides;

Oleme osalenud KIK projektis juba mitmeid aastaid, kuna soovime oma õpilastele pakkuda mitmekülgset haridust. Keskkonnateadliku inimese kujundamine on oluline osa haridusprotsessist. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

2022/23 a. projektis 1.-9. klasside õpilased.

Tagasiside

2021/22 a. projektis 1.-8. klasside õpilased. Graafik

Tagasiside

2020/21.a. projektis osalevad 1. – 7. klasside õpilased.

2019/20.a projektis osalesid 1.- 6.kl õpilased

 

Projekti koordineerib  Silva Gerassimov

Toimunud õppeprogrammidest saab lugeda  koolilehes, klasside blogides. Info on leitav https://www.tammiku.edu.ee/

KIK projekti materjalid