Новости

Keelekümblus: LAK-õppe kuu on läbi. 07. мая sergei


LAK-õppe kuu on läbi.

Teeme kokkuvõtteid tehtud tööst!

Meie koolis toimus aprillikuu vätlel palju erinevaid üritusi, seminare ja lahtiseid tunde. Sel aastal langesid kokku üle-eestiline LAK-õppe kuu ja meie koolis juba traditsiooniline metoodiline kuu. Eesti keele ainesektsioon oli väga aktiivne ja tegus. Siin on ülevaade LAK-õppe kuu raames toimunud sündmustest meie koolis (aprill-mai 2019.a).

LAK-õppe kuu ja metoodilise kuu raames toimusid mitmekülgsed seminarid, lahtised tunnid ja üritused, mis olid mõeldud nii õpilastele kui ka õpetajatele, näiteks:

  1. KÜLALISTELE AVATUD SÜNDMUSED:

18.04.2019 Seminar õpetajatele "Ainete lõiming: integreerimise võimalused ja viisid"

LAK-õppe kuu ja Ettevõtliku kooli avatud uste nädala raames toimus Kohtla-Järve õpetajate seminar "Ainete lõiming: integreerumise võimalused ja viisid". Oma kogemust ainetelõimingus jagas Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hilise keelekümbluse koordinaator Oksana Petrova ning Jõhvi Vene Põhikooli õpetajad Margit Pinna-Valge ja Natalia Lobosok. Kohtla-Järve linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Irina Putkonen tegi ülevaadet Kohtla-Järve linna vene õppekeelega munitsipaalkoolides lõimumisprotsessi korraldamisest ja elluviimisest 2018. aaastal. Ettevõtliku kooli esindaja Hälis Rooste rääkis Ettevõtlikust koolist kui kaasaegse hariduse kvaliteedimärgist. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli haridustehnoloog Nelli Kuldmaa  viis läbi õpitoa õpiobjektide loomisest ainete lõimumiseks. 

Facebookis

https://bit.ly/2GWY0E7

10.04.2019 Seminar Jõhvi Mihkli kirikus oli mõeldud kõigile, kes on huvitatud laulupeo ajaloost: Eesti üldlaulupeo 150. aastapäevale pühendatud tegevuspäev "Mu arm". Sellesse projekti oli kaasatud palju erinevaid aineõpetajaid (Margarita Sendetskaja ja Vadim Guskov - ajalooõpetajad, Nelli Kuldmaa ja Oksana Petrova - eesti keele õpetajad, Jelena Ragel - matemaatikaõpetaja, Svetlana Pavlenko - kirjandusõpetaja). Vt lähemalt ajarannak.weebly.com, Facebookis https://bit.ly/2J0Bfmr või  ajalehes "Põhjarannik" artikkel vene keeles https://bit.ly/2JiDIb9.

  1. KOOLISISESED ÜRITUSED JA LAHTISED TUNNID:

04.04.2019 Lõimingutund "Kaks Rauda".

Kirjanik Eno Rauda ja kunstnik Kristjan Rauda tutvustavas tunnis kasutati erinevaid digivõimalusi, toetamaks õpilaste digipädevuse arengut. Tunnis kasutati ümberpööratud klassiruumi meetodit ja näidati nii üksitööd kui ka meeskonnatööd, õpetajate koostööd e-keskkondade vahendamisel. Viis tunni läbi eesti keele õpetaja ja haridustehnoloog Nelli Kuldmaa.

09.04.2019 Liikumismäng "Tule ja löö kaasa!".

Viis 5-liikmelist meeskonda hiliskeelekümbluse 7. klassidest + õpetajate võistkond liikusid ühest tööjaamast teise. Iga tööjaam oli seotud mingi õppeainega (informaatika, loodusõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus, muusika ja ohutu liiklemine). Ürituse ette valmistasid ja viisid läbi eesti keele ainesektsiooni õpetajad: Ludmilla Teperik, Mare Lihtsa, Silva Gerassimov, Ljudmila Kiir, Juta Davõdova, Erika Pavlova, Nelli Kuldmaa, Jelena Rodik ja Oksana Petrova.

10.04.2019  Integreeritud tund "Hoolivus".

Tunnis lõimiti omavahel inimeseõpetust ja ühiskonnaõpetust, mida õpetatakse eesti keeles vene emakeelega õpilastele. Lõimingut näidati e-õpiku näitel Opiq keskkonnas, kasutades üht ja sama õpikut. Viisid tunni läbi Nelli Kuldmaa (ühiskonnaõpetuse õpetaja) ja Ludmilla Teperik (inimeseõpetuse õpetaja).  

11.04.2019  Eesti ja inglise keele integreeritud tund "Salapärane võõras".

Tunnis tutvustati kahe kirjaniku (Eestist ja Ameerikast) elulugu ja loomingut, kasutati erinevaid aktiivõppemeetodeid ning digivahendeid. Viisid tunni läbi Oksana Petrova (eesti keele õpetaja) ja Galina Videvik (inglilse keele õpetaja).

  1. PARTNERITEGA SÜNDMUSED:

29.04.2019 O. Lutsu"Kevade" ainestikuline  üritus 8. klassidele. 

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli aulas toimus viktoriin KULDVILLAK  nime all “Oskar Lutsu „Kevade“ tegelaste jälgedel“. Viktoriinis osalesid 3-liikmelised võistkonnad Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolist, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolist, Kohtla-Järve Maleva Põhikoolist, Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolist, Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumist ja Jõhvi Vene Põhikoolist. Kuldvillaku viktoriinis oli 5 kategooriat: O. Luts, “Kevade” tegelased, huvitavaid fakte, Palamuse kihelkonnakoolimuuseum, varia. Ürituse korraldajad ja läbiviijad on eesti keele õpetajad Nelli Kuldmaa ja Oksana Petrova.  

Samuti Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldatud avatud uste päeva raames  2. mail toimusid lahtised tunnid ka keelekümblusklassides: 9.a klassis tööõpetus (tüdrukud) õp. Ljudmila Kiir, 8.b klassis eesti keel õp. Oksana Petrova, 7.b klassis muusika õp. Valentina Maletina ja 6.a klassis ühiskonnaõpetus õp. Nelli Kuldmaa.

Hiigelsuur tänu kõikidele õpetajatele nende aktiivsuse  ja loomingulisuse eest! Tahaks tänada samuti meie kooli aineõpetajaid tubli koostöö eest. Nad lõimisid edukalt oma aineid ja näitasid aprillikuu jooksul suurepäraseid üritusi ja huvitavaid lahtiseid tunde. Meie kooli pedagoogid pälvisid tunnustust Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove Keelekümblusprogrammi poolt, kuna tutvustasid LAK-õppe kuu 2019  raames oma tegevustes heade pedagoogiliste tavade rakendamist lõimitud aine- ja keeleõppes. Meie oleme väga uhked selle üle!

Oksana Petrova

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli

hilise keelekümbluse koordinaator

LAK-õppe kuu on läbi.

Teeme kokkuvõtteid tehtud tööst!

Meie koolis toimus aprillikuu vätlel palju erinevaid üritusi, seminare ja lahtiseid tunde. Sel aastal langesid kokku üle-eestiline LAK-õppe kuu ja meie koolis juba traditsiooniline metoodiline kuu. Eesti keele ainesektsioon oli väga aktiivne ja tegus. Siin on ülevaade LAK-õppe kuu raames toimunud sündmustest meie koolis (aprill-mai 2019.a).

LAK-õppe kuu ja metoodilise kuu raames toimusid mitmekülgsed seminarid, lahtised tunnid ja üritused, mis olid mõeldud nii õpilastele kui ka õpetajatele, näiteks:

  1. KÜLALISTELE AVATUD SÜNDMUSED:

18.04.2019 Seminar õpetajatele "Ainete lõiming: integreerimise võimalused ja viisid"

LAK-õppe kuu ja Ettevõtliku kooli avatud uste nädala raames toimus Kohtla-Järve õpetajate seminar "Ainete lõiming: integreerumise võimalused ja viisid". Oma kogemust ainetelõimingus jagas Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hilise keelekümbluse koordinaator Oksana Petrova ning Jõhvi Vene Põhikooli õpetajad Margit Pinna-Valge ja Natalia Lobosok. Kohtla-Järve linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Irina Putkonen tegi ülevaadet Kohtla-Järve linna vene õppekeelega munitsipaalkoolides lõimumisprotsessi korraldamisest ja elluviimisest 2018. aaastal. Ettevõtliku kooli esindaja Hälis Rooste rääkis Ettevõtlikust koolist kui kaasaegse hariduse kvaliteedimärgist. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli haridustehnoloog Nelli Kuldmaa  viis läbi õpitoa õpiobjektide loomisest ainete lõimumiseks. 

Facebookis

https://bit.ly/2GWY0E7

10.04.2019 Seminar Jõhvi Mihkli kirikus oli mõeldud kõigile, kes on huvitatud laulupeo ajaloost: Eesti üldlaulupeo 150. aastapäevale pühendatud tegevuspäev "Mu arm". Sellesse projekti oli kaasatud palju erinevaid aineõpetajaid (Margarita Sendetskaja ja Vadim Guskov - ajalooõpetajad, Nelli Kuldmaa ja Oksana Petrova - eesti keele õpetajad, Jelena Ragel - matemaatikaõpetaja, Svetlana Pavlenko - kirjandusõpetaja). Vt lähemalt ajarannak.weebly.com, Facebookis https://bit.ly/2J0Bfmr või  ajalehes "Põhjarannik" artikkel vene keeles https://bit.ly/2JiDIb9.

  1. KOOLISISESED ÜRITUSED JA LAHTISED TUNNID:

04.04.2019 Lõimingutund "Kaks Rauda".

Kirjanik Eno Rauda ja kunstnik Kristjan Rauda tutvustavas tunnis kasutati erinevaid digivõimalusi, toetamaks õpilaste digipädevuse arengut. Tunnis kasutati ümberpööratud klassiruumi meetodit ja näidati nii üksitööd kui ka meeskonnatööd, õpetajate koostööd e-keskkondade vahendamisel. Viis tunni läbi eesti keele õpetaja ja haridustehnoloog Nelli Kuldmaa.

09.04.2019 Liikumismäng "Tule ja löö kaasa!".

Viis 5-liikmelist meeskonda hiliskeelekümbluse 7. klassidest + õpetajate võistkond liikusid ühest tööjaamast teise. Iga tööjaam oli seotud mingi õppeainega (informaatika, loodusõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus, muusika ja ohutu liiklemine). Ürituse ette valmistasid ja viisid läbi eesti keele ainesektsiooni õpetajad: Ludmilla Teperik, Mare Lihtsa, Silva Gerassimov, Ljudmila Kiir, Juta Davõdova, Erika Pavlova, Nelli Kuldmaa, Jelena Rodik ja Oksana Petrova.

10.04.2019  Integreeritud tund "Hoolivus".

Tunnis lõimiti omavahel inimeseõpetust ja ühiskonnaõpetust, mida õpetatakse eesti keeles vene emakeelega õpilastele. Lõimingut näidati e-õpiku näitel Opiq keskkonnas, kasutades üht ja sama õpikut. Viisid tunni läbi Nelli Kuldmaa (ühiskonnaõpetuse õpetaja) ja Ludmilla Teperik (inimeseõpetuse õpetaja).  

11.04.2019  Eesti ja inglise keele integreeritud tund "Salapärane võõras".

Tunnis tutvustati kahe kirjaniku (Eestist ja Ameerikast) elulugu ja loomingut, kasutati erinevaid aktiivõppemeetodeid ning digivahendeid. Viisid tunni läbi Oksana Petrova (eesti keele õpetaja) ja Galina Videvik (inglilse keele õpetaja).

  1. PARTNERITEGA SÜNDMUSED:

29.04.2019 O. Lutsu"Kevade" ainestikuline  üritus 8. klassidele. 

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli aulas toimus viktoriin KULDVILLAK  nime all “Oskar Lutsu „Kevade“ tegelaste jälgedel“. Viktoriinis osalesid 3-liikmelised võistkonnad Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolist, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolist, Kohtla-Järve Maleva Põhikoolist, Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolist, Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumist ja Jõhvi Vene Põhikoolist. Kuldvillaku viktoriinis oli 5 kategooriat: O. Luts, “Kevade” tegelased, huvitavaid fakte, Palamuse kihelkonnakoolimuuseum, varia. Ürituse korraldajad ja läbiviijad on eesti keele õpetajad Nelli Kuldmaa ja Oksana Petrova.  

Samuti Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldatud avatud uste päeva raames  2. mail toimusid lahtised tunnid ka keelekümblusklassides: 9.a klassis tööõpetus (tüdrukud) õp. Ljudmila Kiir, 8.b klassis eesti keel õp. Oksana Petrova, 7.b klassis muusika õp. Valentina Maletina ja 6.a klassis ühiskonnaõpetus õp. Nelli Kuldmaa.

Hiigelsuur tänu kõikidele õpetajatele nende aktiivsuse  ja loomingulisuse eest! Tahaks tänada samuti meie kooli aineõpetajaid tubli koostöö eest. Nad lõimisid edukalt oma aineid ja näitasid aprillikuu jooksul suurepäraseid üritusi ja huvitavaid lahtiseid tunde. Meie kooli pedagoogid pälvisid tunnustust Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove Keelekümblusprogrammi poolt, kuna tutvustasid LAK-õppe kuu 2019  raames oma tegevustes heade pedagoogiliste tavade rakendamist lõimitud aine- ja keeleõppes. Meie oleme väga uhked selle üle!

Oksana Petrova

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli

hilise keelekümbluse koordinaator