Uudised

Hoolekogu istung 23.mail kell 17.15, kab.nr 16 20. mai sergei


1.Päevakava

 1. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  IT arengukava 2019-2022.a  läbi arutamine ja arvamuse andmine. Haridustehnoloog Nelli Kuldmaa
 2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  sisehindamise 2015-2018.a vahearuanne läbi arutamine   ja arvamuse andmine. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 3. Suvised remonditööd. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 4. Tammiku Põhikooli puhkelaagri töö. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 5. Toitlustamisest pikendatud pikapäevarühmas. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 6. Huvitegevus koolis. Vabaaja veetmise võimalused koolis. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 7. Turvalisus koolis. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 8. Kooli plaanid uuel õppeaastal. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 9. Muu

Julia Soon

Hoolekogu esimees

 

1.Päevakava

 1. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  IT arengukava 2019-2022.a  läbi arutamine ja arvamuse andmine. Haridustehnoloog Nelli Kuldmaa
 2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  sisehindamise 2015-2018.a vahearuanne läbi arutamine   ja arvamuse andmine. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 3. Suvised remonditööd. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 4. Tammiku Põhikooli puhkelaagri töö. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 5. Toitlustamisest pikendatud pikapäevarühmas. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 6. Huvitegevus koolis. Vabaaja veetmise võimalused koolis. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 7. Turvalisus koolis. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 8. Kooli plaanid uuel õppeaastal. Koolidirektor Valentina Kutuzova
 9. Muu

Julia Soon

Hoolekogu esimees