Pilootprojekt “Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis”


2018. aastal kutsus Haridus- ja Teadusministeerium ellu lasteaedadele pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas".  Alates 2021. aastast korraldab projekti tegevusi Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo. Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

2020. aasta sügisel laiendati lasteaedadele suunatud projekti ka koolidele. Pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis” eesmärk on toetada eesti keele õppe kvaliteedi tõstmist, et projektis osalevad muu kodukeelega õpilased saavutaksid I kooliastme lõpuks eesti keele oskuse A2 tasemel, ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng, sh emakeeleoskus. Projektiga liitunud õpetajad ning koolimeeskonnad osalevad paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel ning seires.

https://harno.ee/eestikeelne-opetaja-haridusasutuses#pohikool

2018. aastal kutsus Haridus- ja Teadusministeerium ellu lasteaedadele pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas".  Alates 2021. aastast korraldab projekti tegevusi Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo. Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

2020. aasta sügisel laiendati lasteaedadele suunatud projekti ka koolidele. Pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis” eesmärk on toetada eesti keele õppe kvaliteedi tõstmist, et projektis osalevad muu kodukeelega õpilased saavutaksid I kooliastme lõpuks eesti keele oskuse A2 tasemel, ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng, sh emakeeleoskus. Projektiga liitunud õpetajad ning koolimeeskonnad osalevad paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel ning seires.