2018. aastal tähistab keelekümblusprogramm oma 20. sünnipäeva. Juubeliaastaks on programmi logol uus ilme, mis vihjab 20 tegusale aastale.


SADAKOND LUGU KEELEKÜMBLUSEST  

 Käesoleva kogumiku sadakond lugu räägivad laste, keelekümblusvilistlaste, vanemate, õpetajate, haridusjuhtide ja -ametnike suhtumisest õppimisse, keelekümblusse, Eesti riiki, jutustavad meelde jäänud seikadest ja sündmustest. On lugusid 20 aasta tagusest ajast, lähemast minevikust, Eesti 100. sünnipäeva aastast. Mõneski loos heidetakse pilk tulevikku 

 
Kui on huvitav, siis loe!
 

SADAKOND LUGU KEELEKÜMBLUSEST  

 Käesoleva kogumiku sadakond lugu räägivad laste, keelekümblusvilistlaste, vanemate, õpetajate, haridusjuhtide ja -ametnike suhtumisest õppimisse, keelekümblusse, Eesti riiki, jutustavad meelde jäänud seikadest ja sündmustest. On lugusid 20 aasta tagusest ajast, lähemast minevikust, Eesti 100. sünnipäeva aastast. Mõneski loos heidetakse pilk tulevikku