Uudised

Varajane keeleõpe: Pikapäevarühm 01. september Monika Sillang


Õppimine võib olla lõbus ja huvitav, kui see toimub läbi mängude ja huvitavate tegevuste. Esialgse keeleõppe oluliseks eesmärgiks on eestikeelse kõne kuulamine ja tajumine. Keel omandatakse tegevuse, kuulmise, matkimise kaudu, sarnaselt emakeele õppimisega loomulikus keskkonnas.

Õppimine võib olla lõbus ja huvitav, kui see toimub läbi mängude ja huvitavate tegevuste. Esialgse keeleõppe oluliseks eesmärgiks on eestikeelse kõne kuulamine ja tajumine. Keel omandatakse tegevuse, kuulmise, matkimise kaudu, sarnaselt emakeele õppimisega loomulikus keskkonnas.