Uudised

Varajane keeleõpe: Õppereis Alatskivi lossi ja Elistvere loomaparki 27. juuni Liina Oja


Õppeaasta viimasel koolipäeval külastasime 2.a ja 2.c klassi õpilastega Alatskivi lossi ja Elistvere loomaparki. Alatskivi lossi külastuse käigus tutvusime erinevate lossi müütidega ja legendidega ning lossi eripäraga.

Elistvere loomapargis saime kinnistada kogu õppeaasta jooksul loodusõpetuses õpitut. See oli ideaalne jalutuskäik giidiga, kes tundis iga looma nime, saatust ja iseloomu. Vaatamata sellele, et õpilastel oli kohati raskusi eesti keele arusaamisega, saime lihtsustatud vestluse abil jõuda ühiste järeldusteni ja meenutada õpitud mõisteid. Kohati tõlkisid õpilased üksteisele giidi lauseid eesti keelest vene keelde, mis toetas igati keeleõpet.

Õpetaja Liina Oja

Õppeaasta viimasel koolipäeval külastasime 2.a ja 2.c klassi õpilastega Alatskivi lossi ja Elistvere loomaparki. Alatskivi lossi külastuse käigus tutvusime erinevate lossi müütidega ja legendidega ning lossi eripäraga.

Elistvere loomapargis saime kinnistada kogu õppeaasta jooksul loodusõpetuses õpitut. See oli ideaalne jalutuskäik giidiga, kes tundis iga looma nime, saatust ja iseloomu. Vaatamata sellele, et õpilastel oli kohati raskusi eesti keele arusaamisega, saime lihtsustatud vestluse abil jõuda ühiste järeldusteni ja meenutada õpitud mõisteid. Kohati tõlkisid õpilased üksteisele giidi lauseid eesti keelest vene keelde, mis toetas igati keeleõpet.

Õpetaja Liina Oja