Uudised

Uus rahvusvaheline project DOVES on alanud 10. oktoober sergei


Alates septembrist  2017 startis meie koolis rahvusvaheline projekt DOVES (Detectives Of Violence in Schools). Projekti toetab AS Archimedes (Erasmus+). Projekti kestus on 2 aastat ja selles osaleb 4 kooli Rumeeniast, Kreekast, Poolast ja Eestist. Antud projekti peamiseks eesmärgiks on koolivägivalla ennetamine ja vähendamine. Käesolev teema on aktuaalne juba aastaid nii Eesti kui ka teiste Euroopa riikide koolides.

Vaimse või füüsilise vägivalla ohvriks võib osutuda iga laps. Tööd on vaja läbi viia nii kiusamise ohvrite kui ka kiusajate seas. On tähtis, et lapsed oleksid võimelised teadvustama ja määratlema vägivalla erinevaid vorme, ise väljendaksid oma sallimatust vägivalla vastu ja oleksid teadlikud, kust leida abi ning kuidas lahendada konflikte.

DOVES’i projekti raames osalevad lapsed läbivad koolituse koolipsühholoogiga, et saada eakaaslaste nõustajaks ja üheks osapooleks erinevate konfliktide lahendamisel. Tugiõpilased  esinevad vahendajate rollis õpilaste ja õpetajate vahel. Vajadusel
võivad teised koolilapsed samuti pöörduda selle tugiõpilase poole, kuna sageli juhtub nii, et eakaaslasega on kergem rääkida oma muredest kui täiskasvanuga.

Antud projekti raames on kavandatud huvitav ja mitmekülgne töö: joonistuste konkurss ja näitus koolivägivalla vastu, teemakohased ümarlauad, esitluste loomine, esinemised klassides, temaatilise nurgakese vormistamine psühholoogi kabinetis, vägivallaga seotud voldiku koostamine ja väljaandmine jne. Samas on kavas ka reisid partnerriikidesse (Rumeeniasse, Kreekasse, Poolasse).

Oktoobris 2018. a. saabub meie kooli palju  külalisi välismaalt. Nagu tavaliselt elavad õpilased peredes. Kõiki osalejaid ootab põnev projektikava ja –kogemuste vahetus. Loodame siiralt lastevanemate, õpetajate ja õpilaste heatahtlikule koostööle selles tähtsas projektis, kuna iga lapse ohutus on meie kooli jaoks esikohal.

 

Natalja Jänes,

Kooli projektijuht

Alates septembrist  2017 startis meie koolis rahvusvaheline projekt DOVES (Detectives Of Violence in Schools). Projekti toetab AS Archimedes (Erasmus+). Projekti kestus on 2 aastat ja selles osaleb 4 kooli Rumeeniast, Kreekast, Poolast ja Eestist. Antud projekti peamiseks eesmärgiks on koolivägivalla ennetamine ja vähendamine. Käesolev teema on aktuaalne juba aastaid nii Eesti kui ka teiste Euroopa riikide koolides.

Vaimse või füüsilise vägivalla ohvriks võib osutuda iga laps. Tööd on vaja läbi viia nii kiusamise ohvrite kui ka kiusajate seas. On tähtis, et lapsed oleksid võimelised teadvustama ja määratlema vägivalla erinevaid vorme, ise väljendaksid oma sallimatust vägivalla vastu ja oleksid teadlikud, kust leida abi ning kuidas lahendada konflikte.

DOVES’i projekti raames osalevad lapsed läbivad koolituse koolipsühholoogiga, et saada eakaaslaste nõustajaks ja üheks osapooleks erinevate konfliktide lahendamisel. Tugiõpilased  esinevad vahendajate rollis õpilaste ja õpetajate vahel. Vajadusel
võivad teised koolilapsed samuti pöörduda selle tugiõpilase poole, kuna sageli juhtub nii, et eakaaslasega on kergem rääkida oma muredest kui täiskasvanuga.

Antud projekti raames on kavandatud huvitav ja mitmekülgne töö: joonistuste konkurss ja näitus koolivägivalla vastu, teemakohased ümarlauad, esitluste loomine, esinemised klassides, temaatilise nurgakese vormistamine psühholoogi kabinetis, vägivallaga seotud voldiku koostamine ja väljaandmine jne. Samas on kavas ka reisid partnerriikidesse (Rumeeniasse, Kreekasse, Poolasse).

Oktoobris 2018. a. saabub meie kooli palju  külalisi välismaalt. Nagu tavaliselt elavad õpilased peredes. Kõiki osalejaid ootab põnev projektikava ja –kogemuste vahetus. Loodame siiralt lastevanemate, õpetajate ja õpilaste heatahtlikule koostööle selles tähtsas projektis, kuna iga lapse ohutus on meie kooli jaoks esikohal.

 

Natalja Jänes,

Kooli projektijuht