Uudised

Tunnustussõit 2023 / 2024 õppeaasta olümpiaadide võitjatele 11. aprill Ludmilla Teperik


Meie koolis on hea traditsioon tänada aineolümpiaadide võitjaid tunnustussõiduga. Sel aastal said kutsed linna, maakonna ja riiklike aineolümpiaadide võitjad ja neis osalejad., samuti meie 9. klasside õpilased, õpilasomavalitsuse liikmed, kooli ja klasside aktivistid ning tantsurühma „Marjake“ liikmed. Reis viis meid Tartu linna. Esimene külastus oli Eesti Rahva Muuseumisse. Oodates giide, tutvusid lapsed muuseumiga ja külastasid püsinäitust „Uurali kajad“, kus said tutvuda soome-ugri ja samojeedi rahvaste tavadega. Pärast seda me külastasime püsinäitust „Kohtumised“, mis on pühendatud põlvkondadele, kes on Eestis elanud viimase 11 tuhande aasta jooksul. Õpilased nägid maa- ja linnaelanike igapäeavelu töö ja vabaaja eripärasid, aga ka sotsiaalsete normide kujunemist, võimumuutusi ning globaalsete ajalooliste protsesside kajasid. Õpilased said aimu ka kohalikust keelest, folkloorist ja traditsioonidest. Muuseum ja näitused meeldisid õpilastele väga. Pärast muuseumikülastust käisid lapsed McDonaldis ning seejärel toimus huvitav jalutuskäik Tartu linnas. Õpilased nautisid reisi ning kõik olid rahul.
See reis sai teoks koolidirektori Ljudmila Latt ja Tammiku Põhikooli administratsiooni abil.
Täname õpilasi saatnud järgmisi õpetajäid: Olga Makhova, Jelena Ragel, Ludmilla Teperik. Selle reisi korraldaja oli andekate lastega töötamise koordinaator Inge Laada.

Ludmilla Teperik, eesti keele õpetaja

FOTO1

FOTO2

Meie koolis on hea traditsioon tänada aineolümpiaadide võitjaid tunnustussõiduga. Sel aastal said kutsed linna, maakonna ja riiklike aineolümpiaadide võitjad ja neis osalejad., samuti meie 9. klasside õpilased, õpilasomavalitsuse liikmed, kooli ja klasside aktivistid ning tantsurühma „Marjake“ liikmed. Reis viis meid Tartu linna. Esimene külastus oli Eesti Rahva Muuseumisse. Oodates giide, tutvusid lapsed muuseumiga ja külastasid püsinäitust „Uurali kajad“, kus said tutvuda soome-ugri ja samojeedi rahvaste tavadega. Pärast seda me külastasime püsinäitust „Kohtumised“, mis on pühendatud põlvkondadele, kes on Eestis elanud viimase 11 tuhande aasta jooksul. Õpilased nägid maa- ja linnaelanike igapäeavelu töö ja vabaaja eripärasid, aga ka sotsiaalsete normide kujunemist, võimumuutusi ning globaalsete ajalooliste protsesside kajasid. Õpilased said aimu ka kohalikust keelest, folkloorist ja traditsioonidest. Muuseum ja näitused meeldisid õpilastele väga.

Pärast muuseumikülastust käisid lapsed McDonaldis ning seejärel toimus huvitav jalutuskäik Tartu linnas. Õpilased nautisid reisi ning kõik olid rahul.
See reis sai teoks koolidirektori Ljudmila Latt ja Tammiku Põhikooli administratsiooni abil.
Täname õpilasi saatnud järgmisi õpetajäid: Olga Makhova, Jelena Ragel, Ludmilla Teperik. Selle reisi korraldaja oli andekate lastega töötamise koordinaator Inge Laada.

Ludmilla Teperik, eesti keele õpetaja

FOTO1

FOTO2