Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 30.08.21 kell 10.00 kooli aulas 26. august Valentina Kutuzova


Päevakord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimised.

2. Täiendava õppetöö tulemused.

3. Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.

4. 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

5. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

6. Õpilasele, kellel puudub haridust tõendav dokument, õpingute jätkamiseks klassi määramine

7. Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskid ja nende vältimise kavandamine

Päevakord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimised.

2. Täiendava õppetöö tulemused.

3. Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.

4. 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

5. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

6. Õpilasele, kellel puudub haridust tõendav dokument, õpingute jätkamiseks klassi määramine

7. Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskid ja nende vältimise kavandamine