Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 30.08.2022 kell 9.00 kooli aulas 26. august Ljudmilla Latt


Päevakord:
⦁    Õppenõukogu sekretäri valimine.
⦁    Täiendava õppetöö tulemused.
⦁    Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
⦁    Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
⦁    2022/2023 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Ljudmilla Latt
Õppenõukogu esimees
 

Päevakord:
⦁    Õppenõukogu sekretäri valimine.
⦁    Täiendava õppetöö tulemused.
⦁    Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
⦁    Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
⦁    2022/2023 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Ljudmilla Latt
Õppenõukogu esimees