Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 27.08.2020 kell 10.00 kooli aulas 25. august sergei


Päevakord:

  1.  Õppenõukogu sekretäri valimine
  2.  Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
  3.   2020/2021 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.
  4.   Muu

Valentina Kutuzova

Päevakord:

  1.  Õppenõukogu sekretäri valimine
  2.  Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
  3.   2020/2021 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.
  4.   Muu

Valentina Kutuzova