Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 24.03.2021 kell 14.30 Zoom rakenduse kaudu 18. märts sergei


Päevakord:

  1. Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine (Hindamine).  Ettekandja õppealajuhataja Ljudmilla Latt
  2. Tammiku Põhikooli ainekavade (muusika, loodusõpetus, kehaline kasvatus) muudatuste arutamine ja arvamuse andmine .  Ettekandjad õppealajuhataja Ljudmilla Latt, aineõpetajad
  3. Tammiku Põhikooli arengukava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja arendusjuht Zanna Kubinets.
  4. Muu

 Valentina Kutuzova

õppenõukogu esimees

Päevakord:

  1. Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine (Hindamine).  Ettekandja õppealajuhataja Ljudmilla Latt
  2. Tammiku Põhikooli ainekavade (muusika, loodusõpetus, kehaline kasvatus) muudatuste arutamine ja arvamuse andmine .  Ettekandjad õppealajuhataja Ljudmilla Latt, aineõpetajad
  3. Tammiku Põhikooli arengukava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja arendusjuht Zanna Kubinets.
  4. Muu

 Valentina Kutuzova

õppenõukogu esimees