Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 23.11.2023 kell 14.15 kab.8 15. november Ljudmilla Latt


Päevakord:

  1. Haldusjärelevalve tulemuste arutamine. Ettekandja direktor L. Latt
  2. Uuendatud Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli põhimääruse arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja direktor L. Latt
  3. Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra arutamine ning arvamuse andmine. Ettekandja direktor L. Latt
  4. Muu.

 

Ljudmilla Latt

Õppenõukogu esimees

Päevakord:

  1. Haldusjärelevalve tulemuste arutamine. Ettekandja direktor L. Latt
  2. Uuendatud Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli põhimääruse arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja direktor L. Latt
  3. Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra arutamine ning arvamuse andmine. Ettekandja direktor L. Latt
  4. Muu.

 

Ljudmilla Latt

Õppenõukogu esimees