Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung nr 1-6/3 toimub 21.06.2021 kell 10.00 kooli aulas 14. juuni Valentina Kutuzova


Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused. Ettekandjad- klassijuhatajad ja aineõpetajad.

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2020/2021 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine. Ettekandjad- V.Kutuzova, L.Latt, I.Aro, Ž.Kubinets, I.Mussajeva, V.Ryzhkova, I.Laada, N.Komarova, N.Jänes ja teised õppenõukogu liikmed.

3.Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja L.Latt.

 

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused. Ettekandjad- klassijuhatajad ja aineõpetajad.

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2020/2021 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine. Ettekandjad- V.Kutuzova, L.Latt, I.Aro, Ž.Kubinets, I.Mussajeva, V.Ryzhkova, I.Laada, N.Komarova, N.Jänes ja teised õppenõukogu liikmed.

3.Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja L.Latt.

 

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees