Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung nr 1-6/11 toimub 22.06.2022.а kell 9.00 kab.8 20. juuni Valentina Kutuzova


Päevakord:

1. Tammiku Põhikooli õppekava  muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja L.Latt.

2.Tammiku Põhikool uuendatud kodukorra  arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja V.Kutuzova

3.Täiendava õppetöö tulemused. Ettekandjad - klassijuhatajad ja aineõpetajad.

4. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2021/2022 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine. Ettekandjad- V.Kutuzova, L.Latt, I.Aro, Ž.Kubinets, T.Latt, V.Ryzhkova, I.Laada, N.Komarova  ja teised õppenõukogu liikmed.

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees

Päevakord:

1. Tammiku Põhikooli õppekava  muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja L.Latt.

2.Tammiku Põhikool uuendatud kodukorra  arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja V.Kutuzova

3.Täiendava õppetöö tulemused. Ettekandjad - klassijuhatajad ja aineõpetajad.

4. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2021/2022 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine. Ettekandjad- V.Kutuzova, L.Latt, I.Aro, Ž.Kubinets, T.Latt, V.Ryzhkova, I.Laada, N.Komarova  ja teised õppenõukogu liikmed.

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees