Uudised

Tammiku põhikooli  hoolekogu istung toimub 10.mail 2022.a kell 17.00 kab.nr 16 05. mai Valentina Kutuzova


 Päevakord:

1. Suvised remonditööd.

2.TPK puhke- ja keelelaagri töö.

3. Andekate laste tunnustamine.

4. Toitlustamise hinnast alates 01.09.2022.a

5. TPK hoolekogu plaani kinnitamine 2022. аastaks

6.Kooli plaanid uueks õppeaastaks.

Ettekandjad: direktor Valentina Kutuzova, õppejuht Ljudmilla Latt, hoolekogu esimees Tatjana Krutova

Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees

 Päevakord:

1. Suvised remonditööd.

2.TPK puhke- ja keelelaagri töö.

3. Andekate laste tunnustamine.

4. Toitlustamise hinnast alates 01.09.2022.a

5. TPK hoolekogu plaani kinnitamine 2022. аastaks

6.Kooli plaanid uueks õppeaastaks.

Ettekandjad: direktor Valentina Kutuzova, õppejuht Ljudmilla Latt, hoolekogu esimees Tatjana Krutova

Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees