Uudised

Tammiku põhikooli esimene hoolekogu istung toimub 15.03.2022 kell 17.00, kab.16 07. märts Valentina Kutuzova


Päevakord:

1. Tutvumine EV seadusandlusega hoolekogu töökorraldust puudutavates küsimustes. Vastutav isik - V.Kutuzova, direktor

 2. Tammiku põhikooli (edasi TPK) hoolekogu esimehe valimised.

3. TPK hoolekogu aseesimehe valimised.

4. TPK hoolekogu sekretäri valimised.

5. TPK hoolekogu esindaja valimised konkursikomisjoni.

6. TPK hoolekogu plaani koostamine 2022. аastaks

7. Uue kooli arengukava 2022- 2024 läbi arutamine ja arvamuse andmine (sh IT arengukava). Vastutav isik - L.Latt, õppealajuhataja

8. TPK õppekava täiendamine:
    3.1.IKT ainekava läbiarutamine ja arvamuse andmine. Vastutav isik - L.Latt, õppealajuhataja

Valentina Kutuzova,

kooli direktor

Päevakord:

1. Tutvumine EV seadusandlusega hoolekogu töökorraldust puudutavates küsimustes. Vastutav isik - V.Kutuzova, direktor

 2. Tammiku põhikooli (edasi TPK) hoolekogu esimehe valimised.

3. TPK hoolekogu aseesimehe valimised.

4. TPK hoolekogu sekretäri valimised.

5. TPK hoolekogu esindaja valimised konkursikomisjoni.

6. TPK hoolekogu plaani koostamine 2022. аastaks

7. Uue kooli arengukava 2022- 2024 läbi arutamine ja arvamuse andmine (sh IT arengukava). Vastutav isik - L.Latt, õppealajuhataja

8. TPK õppekava täiendamine:
    3.1.IKT ainekava läbiarutamine ja arvamuse andmine. Vastutav isik - L.Latt, õppealajuhataja

Valentina Kutuzova,

kooli direktor