Uudised

„Salapärane võõras“ TPK-s 30. aprill sergei


Meie koolis metoodilise kuu raames toimub aprillis palju erinevaid üritusi ja lahtiseid tunde. Inglise ja eesti keele integreeritud lahtine tund  8.b klassis pealkirjaga “Salapärane võõras“ toimus arvutiklassis. Inglise keele õpetaja Galina Videvik ja eesti keele õpetaja Oksana Petrova lõimisid omavahel 2 ainet meie hilisekümblejate jaoks.  Selles tunnis toimus kohtusid salapärased võõrad: tunni käigus osutus, et need on eesti kirjanik Oskar Luts ja ameerika kirjanik Mark Twain. Tunni eesmärkideks oli seatud õpilastel nii kommunikatiivse kui ka digikompetentsi arendamine.

Timofei Šinšakov koostas PP-eistluse ameerika kirjaniku elust ja loomingust ning rääkis inglise keeles oma klassikaaslastele, vastates meisterlikult kõikidele nendele küsimusele. Oskar Lutsu rollis oli Maksim Dzjubenko, kes oli kutsutud konverentsile ja pidi vastama küsimustele, mida esitasid sellele konverentsile tulnud ajakirjanikud (Maksimi klassikaaslased). Tuli välja vahva konverents. Tunnis oli ka natuke grammatikat, õpilased kordasid ja kinnistasid lihtmineviku kasutamist, nii oma kõnes esitades küsimusi kui ka praktikas ning täitsid grammatilise ülesande programmis learningsapps. Tunni käigus õpiased tutvusid mõlema kirjaniku loomingu ja elulooga. Saadud teadmiste põhjal täitsid võrdlustabeli, see toimus online režiimis ja tunni külalised võisid näha, kuidas täituvad tabeli lahtrid informatsiooniga nende silme ees. See oli tõesti põnev. Tagasiside saamiseks oli viktoriin Kahoot'is "Kas õige või vale?". Aga tunni lõpus tehti kokkuvõte answergardeni programmi abil, mis ühine ja mis erinevused on nende kahe kirjaniku vahel.  

Selles tunnis toimus tõhus lõimitud aine- ja keeleõpe ning tund läks edukalt. Kõik seatud eesmärgid olid  saavutatud ning nii meie keelekümblejad kui ka nende õpetajad olid väga tublid.  

 

Oksana Petrova

8.b klassi eesti keele õpetaja

Meie koolis metoodilise kuu raames toimub aprillis palju erinevaid üritusi ja lahtiseid tunde. Inglise ja eesti keele integreeritud lahtine tund  8.b klassis pealkirjaga “Salapärane võõras“ toimus arvutiklassis. Inglise keele õpetaja Galina Videvik ja eesti keele õpetaja Oksana Petrova lõimisid omavahel 2 ainet meie hilisekümblejate jaoks.  Selles tunnis toimus kohtusid salapärased võõrad: tunni käigus osutus, et need on eesti kirjanik Oskar Luts ja ameerika kirjanik Mark Twain. Tunni eesmärkideks oli seatud õpilastel nii kommunikatiivse kui ka digikompetentsi arendamine.

Timofei Šinšakov koostas PP-eistluse ameerika kirjaniku elust ja loomingust ning rääkis inglise keeles oma klassikaaslastele, vastates meisterlikult kõikidele nendele küsimusele. Oskar Lutsu rollis oli Maksim Dzjubenko, kes oli kutsutud konverentsile ja pidi vastama küsimustele, mida esitasid sellele konverentsile tulnud ajakirjanikud (Maksimi klassikaaslased). Tuli välja vahva konverents. Tunnis oli ka natuke grammatikat, õpilased kordasid ja kinnistasid lihtmineviku kasutamist, nii oma kõnes esitades küsimusi kui ka praktikas ning täitsid grammatilise ülesande programmis learningsapps. Tunni käigus õpiased tutvusid mõlema kirjaniku loomingu ja elulooga. Saadud teadmiste põhjal täitsid võrdlustabeli, see toimus online režiimis ja tunni külalised võisid näha, kuidas täituvad tabeli lahtrid informatsiooniga nende silme ees. See oli tõesti põnev. Tagasiside saamiseks oli viktoriin Kahoot'is "Kas õige või vale?". Aga tunni lõpus tehti kokkuvõte answergardeni programmi abil, mis ühine ja mis erinevused on nende kahe kirjaniku vahel.  

Selles tunnis toimus tõhus lõimitud aine- ja keeleõpe ning tund läks edukalt. Kõik seatud eesmärgid olid  saavutatud ning nii meie keelekümblejad kui ka nende õpetajad olid väga tublid.  

 

Oksana Petrova

8.b klassi eesti keele õpetaja