Uudised

Lastevanemate üldkoosolek 05. oktoober Ljudmilla Latt


11.10.2023 kell 18.00 kooli aulas 1.-9. kl lastevanematele

Päevakord:

  1. Tammiku Põhikooli hoolekogu töö aruanne.

Ettekandja: Tatjana Krutova, hoolekogu esimees

  1. Lastevanemate  esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.

Ettekandja: Ljudmilla Latt, direktor

  1. 2022/2023 õa tulemused. 2023/2024 õa plaanid.

Ettekandja: Ljudmilla Latt, direktor

  1. Varia.

Klassikoosolekud

11.10.2023 kell 18.00 kooli aulas 1.-9. kl lastevanematele

Päevakord:

  1. Tammiku Põhikooli hoolekogu töö aruanne.

Ettekandja: Tatjana Krutova, hoolekogu esimees

  1. Lastevanemate  esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.

Ettekandja: Ljudmilla Latt, direktor

  1. 2022/2023 õa tulemused. 2023/2024 õa plaanid.

Ettekandja: Ljudmilla Latt, direktor

  1. Varia.

Klassikoosolekud