Uudised

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 08.11.2018 kell 14.15, kab. nr 8 07. november sergei


Päevakord

1.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse andmine .

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine:

HEV-õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord.

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees

Päevakord

1.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse andmine .

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine:

HEV-õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord.

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees