Uudised

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool (vene õppekeelega) võtab konkursi korras tööle: 29. mai sergei


•    maateaduse õpetaja (0,55 ametikohta, eesti/vene keeles, 13 tundi nädalas);
•    loodusainete õpetaja, (0,25 ametikohta, eesti/vene keeles, 7.klass, 6 tundi nädalas);
•    inimeseõpetuse õpetaja (0,17 ametikohta, eesti keeles, 4 tundi nädalas, 5,6,7,8.klass).

Tööle asumise aeg on 01.09.2020.a
Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, haridust  ja eesti keele C1 oskust tõendavate dokumentide koopiad  hiljemalt 10. juuniks 2020.a digitaalselt allkirjasatatuna e-aadressil  direktor@tammiku.edu.ee või tuua aadressil Puru tee 38 , 31023 Kohtla-Järve
Küsimuste korral helistada 33 67542, 55599996

•    maateaduse õpetaja (0,55 ametikohta, eesti/vene keeles, 13 tundi nädalas);
•    loodusainete õpetaja, (0,25 ametikohta, eesti/vene keeles, 7.klass, 6 tundi nädalas);
•    inimeseõpetuse õpetaja (0,17 ametikohta, eesti keeles, 4 tundi nädalas, 5,6,7,8.klass).

Tööle asumise aeg on 01.09.2020.a
Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, haridust  ja eesti keele C1 oskust tõendavate dokumentide koopiad  hiljemalt 10. juuniks 2020.a digitaalselt allkirjasatatuna e-aadressil  direktor@tammiku.edu.ee või tuua aadressil Puru tee 38 , 31023 Kohtla-Järve
Küsimuste korral helistada 33 67542, 55599996