Uudised

“Kiusamisest vabaks!” -  koolitus kogu kooli personalile. 04. veebruar sergei


Jaanuari kuus Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis toimus kogu kooli personalile (õpetajad, tehniline personal ja hoolekogu esindajad) temaatiline koolitus, mille korraldas programmi “Kiusamisest vabaks!” koolide koordinaator  Aleksandra Munts-Avajõe ja treener Valeria Lavrova.
Koolituse käigus käsitleti selliseid tähtsaid teemasid nagu emotsionaalne intellekt, kiusamisega seotud probleemid ja nende võimalikud lahendamised, kooli väärtused.

2016.aastal ühines Tammiku Põhikool  kool programmiga "Kiusamisest vabaks!", mõned õpetajad läbisid koolitust, said ostetud metoodilised kohvrid ja lilla Karu.

Sel aastal uuendb programm aktiivselt oma metoodilisi materjale ja koolitusi, lisades venekeelseid materjale, mis on väga kasulikud klassitundidele.

Programmi "Kiusamisest vabaks!" eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit, rohkem infot, nõuandeid ja metoodilist materjale saab nende kodulehelt: https://kiusamisestvabaks.ee/

HEV-õppe koordineerija

Žanna Kubinets

Jaanuari kuus Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis toimus kogu kooli personalile (õpetajad, tehniline personal ja hoolekogu esindajad) temaatiline koolitus, mille korraldas programmi “Kiusamisest vabaks!” koolide koordinaator  Aleksandra Munts-Avajõe ja treener Valeria Lavrova.
Koolituse käigus käsitleti selliseid tähtsaid teemasid nagu emotsionaalne intellekt, kiusamisega seotud probleemid ja nende võimalikud lahendamised, kooli väärtused.

2016.aastal ühines Tammiku Põhikool  kool programmiga "Kiusamisest vabaks!", mõned õpetajad läbisid koolitust, said ostetud metoodilised kohvrid ja lilla Karu.

Sel aastal uuendb programm aktiivselt oma metoodilisi materjale ja koolitusi, lisades venekeelseid materjale, mis on väga kasulikud klassitundidele.

Programmi "Kiusamisest vabaks!" eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit, rohkem infot, nõuandeid ja metoodilist materjale saab nende kodulehelt: https://kiusamisestvabaks.ee/

HEV-õppe koordineerija

Žanna Kubinets