Uudised

Keeleprojekt „Eesti kroonid kutsuvad jälle” 09. juuni Nelli Kuldmaa


Edukalt lõppes järjekordne keeleprojekt, mis oli teostatud 2022.aasta jooksul Euroopa Sotsiaalfondi rahalisel toetusel (Riigi Tugiteenuste Keskuse koordineerija Anne Volmer). Antud projekt oli " Eesti kroonid kutsuvad eesti keelt õppima " projektide jätk. Antud projekt oli viimane osa.

2021.aastal oli Eesti Vabariigi uue raha 10aastane juubel – euro tuli eesti krooni asemele. On oluline tuletada meelde Eesti krooni (1992–2011), isikuid (Kristjan Raud, Anton Hansen Tammsaare, Rudolf Tobias) ja tagakülje objekte (Põhja-Eesti paekallas, Estonia teater, Toompea loss), mis olid nendel kujutatud. Selle ajaloolise materjali põhjal toimus eestikeelne õpe läbi muuseumitundide Tallinnas, Kääpas ehk Kalevipoja muuseumis, Vargamäe talus ehk A.H. Tammsaare muuseumis ning läbi ekskursiooni Põhja-Eesti paekaldal.

Lisaks eesti keele õppimisele said õpilased hea ülevaate Eesti ajaloost ja ajaloosündmustest 18.-21. sajanditel.

Projekti elluviimisel kasutati aktiivõppemeetodeid ja kaasavat metoodikat, mis võimaldas noortel arendada oma digioskusi, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.

Kõik projekti materjalid avalikustakse projekti veebilehel: https://kroonid.weebly.com/

Edukalt lõppes järjekordne keeleprojekt, mis oli teostatud 2022.aasta jooksul Euroopa Sotsiaalfondi rahalisel toetusel (Riigi Tugiteenuste Keskuse koordineerija Anne Volmer). Antud projekt oli " Eesti kroonid kutsuvad eesti keelt õppima " projektide jätk. Antud projekt oli viimane osa.

2021.aastal oli Eesti Vabariigi uue raha 10aastane juubel – euro tuli eesti krooni asemele. On oluline tuletada meelde Eesti krooni (1992–2011), isikuid (Kristjan Raud, Anton Hansen Tammsaare, Rudolf Tobias) ja tagakülje objekte (Põhja-Eesti paekallas, Estonia teater, Toompea loss), mis olid nendel kujutatud. Selle ajaloolise materjali põhjal toimus eestikeelne õpe läbi muuseumitundide Tallinnas, Kääpas ehk Kalevipoja muuseumis, Vargamäe talus ehk A.H. Tammsaare muuseumis ning läbi ekskursiooni Põhja-Eesti paekaldal.

Lisaks eesti keele õppimisele said õpilased hea ülevaate Eesti ajaloost ja ajaloosündmustest 18.-21. sajanditel.

Projekti elluviimisel kasutati aktiivõppemeetodeid ja kaasavat metoodikat, mis võimaldas noortel arendada oma digioskusi, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.

Kõik projekti materjalid avalikustakse projekti veebilehel: https://kroonid.weebly.com/