Uudised

Keelekümblus: Jõulud keeledušiga 2020 18. detsember Darja Karhanina


Muusika tunni ajal laulsid 6.klassi õpilased erinevates keeltes lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) sündmuse "Jõulud keeledušiga 2020" raames. Keeleduši liikumine toimus sel aastal 30. novembrist kuni 18. detsembrini.
Esmalt kuulati laulu, arutleti võimaliku sisu ja meeleolu üle ning püüti laulda lihtsalt kaasa. Tähtis oli tutvuda keele kõlaga, äratada üles keelevaist ja lubada õpilastel mõista laulu sisu ja meeleolu, harmoonia, korduvate või tuttavlike sõnade abil. Kogeda lihtsalt rõõmu teistes keeltes laulmisest.  
Keeleduši liikumine on alguse saanud 2018. aastal Haridus- ja Noorteameti eelkäija Innove poolt ellu kutsutud LAK-õppe kuu sündmustest.  


Darja Karhanina
Muusikaõpetaja

Muusika tunni ajal laulsid 6.klassi õpilased erinevates keeltes lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) sündmuse "Jõulud keeledušiga 2020" raames. Keeleduši liikumine toimus sel aastal 30. novembrist kuni 18. detsembrini.
Esmalt kuulati laulu, arutleti võimaliku sisu ja meeleolu üle ning püüti laulda lihtsalt kaasa. Tähtis oli tutvuda keele kõlaga, äratada üles keelevaist ja lubada õpilastel mõista laulu sisu ja meeleolu, harmoonia, korduvate või tuttavlike sõnade abil. Kogeda lihtsalt rõõmu teistes keeltes laulmisest.  
Keeleduši liikumine on alguse saanud 2018. aastal Haridus- ja Noorteameti eelkäija Innove poolt ellu kutsutud LAK-õppe kuu sündmustest.  


Darja Karhanina
Muusikaõpetaja