Uudised

Hoolekogu koosolek toimub 06.aprillil kell 17.00 01. aprill sergei


Hoolekogu koosolek toimub 06.aprillil  kell 17.00 elektroonilises vormis rakenduses Zoom

 1. Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine (Hindamine).  Ettekandja õppealajuhataja Ljudmilla Latt
 2.  Tammiku Põhikooli ainekavade (muusika, loodusõpetus, kehaline kasvatus) muudatuste arutamine ja arvamuse andmine .  Ettekandjad õppealajuhataja Ljudmilla Latt, aineõpetajad
 3.  Tammiku Põhikooli arengukava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja arendusjuht Zanna Kubinets.
 4. Toitlustamine distantsõppe ajal. Ettekandja kooli direktor Valentina Kutuzova
 5. Klasside  täitumus. Ettekandja kooli direktor Valentina Kutuzova
 6. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu tööplaan 2021.aastaks. Ettekandja hoolekogu esimees Olga Martynova
 7. Muu

Hoolekogu koosolek toimub 06.aprillil  kell 17.00 elektroonilises vormis rakenduses Zoom

 1. Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine (Hindamine).  Ettekandja õppealajuhataja Ljudmilla Latt
 2.  Tammiku Põhikooli ainekavade (muusika, loodusõpetus, kehaline kasvatus) muudatuste arutamine ja arvamuse andmine .  Ettekandjad õppealajuhataja Ljudmilla Latt, aineõpetajad
 3.  Tammiku Põhikooli arengukava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja arendusjuht Zanna Kubinets.
 4. Toitlustamine distantsõppe ajal. Ettekandja kooli direktor Valentina Kutuzova
 5. Klasside  täitumus. Ettekandja kooli direktor Valentina Kutuzova
 6. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu tööplaan 2021.aastaks. Ettekandja hoolekogu esimees Olga Martynova
 7. Muu