Uudised

HOOLEKOGU ISTUNG 26.veebruaril kell 17.00, kab. nr 16 20. veebruar sergei


Päevakord:

1. TPK hoolekogu aseesimehe valimised.

2. TPK konkursikomisjoni hoolekogu esindaja valimised.

3. Info Kohtla-Järve Riigigümnaasiumist. V. Kutuzova

4. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. V.Kutuzova

5. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.V.Kutuzova

6. Hoolekogu 2019.a tööplaan.

7. Muu

 

Julija Soon,

hoolekogu esimees

Päevakord:

1. TPK hoolekogu aseesimehe valimised.

2. TPK konkursikomisjoni hoolekogu esindaja valimised.

3. Info Kohtla-Järve Riigigümnaasiumist. V. Kutuzova

4. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. V.Kutuzova

5. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.V.Kutuzova

6. Hoolekogu 2019.a tööplaan.

7. Muu

 

Julija Soon,

hoolekogu esimees