Uudised

Etwinningu multiprojekt "Lugeda on mõnus" 12. november sergeiMarina Semitševa ja Nelli Kuldmaa osalevad eTwinningu portaalis multiprojektis "Lugeda on mõnus". Projekti eesmärk on innustada lapsi lugema ning nakatada kõiki lugemishuviga.

Projekt pakub ideid õpetajatele, kuidas lugemist lastele huvitavamaks muuta. Projekti käigus toimub üksteiselt õppimine ning ideede vahetus. Projekt kestab oktoobrist veebruarini ning selle tulemusena on suurenenud laste lugemishuvi ning arenenud lugemisoskus, valminud on ühiselt loodud lugemishuvi tekitav e-raamat.

Oktoobrikuu teema oli "Nakatame kõiki lugemispisikuga.". Õpilased joonistasid pisikuid, mis nakataksid neid lugemisisiuga. Keskkonna Quiver abil "ärkasid pisikud ellu". Novembrikuu ülesanne on näidata oma lugemispesa või lemmiklugemispaika!

eTwinningu multiprojektid on sisult ja vormilt lihtsad õpiprojektid, milles võivad osaleda kõik õpetajad oma õpilastega. Multiprojektid pakuvad õpilastele põnevaid ülesandeid ning rikastavad tundi - ühelt poolt aitab see avada enda klassiruumi ja samas näha, mida teevad teised koolid ja kolleegid. Projektid arendavad õpilaste meeskonnatöö ja probleemi lahendamise oskust, loovust ning digioskusi.

eTwinningu multiprojektid 2020/21 https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning/multiprojektid

Rohkem infot eTwinningu kohta: https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

Quiver keskkond quivervision.com


Marina Semitševa ja Nelli Kuldmaa osalevad eTwinningu portaalis multiprojektis "Lugeda on mõnus". Projekti eesmärk on innustada lapsi lugema ning nakatada kõiki lugemishuviga.

Projekt pakub ideid õpetajatele, kuidas lugemist lastele huvitavamaks muuta. Projekti käigus toimub üksteiselt õppimine ning ideede vahetus. Projekt kestab oktoobrist veebruarini ning selle tulemusena on suurenenud laste lugemishuvi ning arenenud lugemisoskus, valminud on ühiselt loodud lugemishuvi tekitav e-raamat.

Oktoobrikuu teema oli "Nakatame kõiki lugemispisikuga.". Õpilased joonistasid pisikuid, mis nakataksid neid lugemisisiuga. Keskkonna Quiver abil "ärkasid pisikud ellu". Novembrikuu ülesanne on näidata oma lugemispesa või lemmiklugemispaika!


eTwinningu multiprojektid on sisult ja vormilt lihtsad õpiprojektid, milles võivad osaleda kõik õpetajad oma õpilastega. Multiprojektid pakuvad õpilastele põnevaid ülesandeid ning rikastavad tundi - ühelt poolt aitab see avada enda klassiruumi ja samas näha, mida teevad teised koolid ja kolleegid. Projektid arendavad õpilaste meeskonnatöö ja probleemi lahendamise oskust, loovust ning digioskusi.

eTwinningu multiprojektid 2020/21 https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning/multiprojektid

Rohkem infot eTwinningu kohta: https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

Quiver keskkond quivervision.com