Uudised

Esimest korda toimus lingvistikaviktoriin Kiil 20. veebruar sergei


Esmakordselt teaduskooli 55-aastases ajaloos toimus 13. veebruaril uus veebipõhine lingvistikaviktoriin Kiil.

Pooletunnise võistluse käigus lahendasid 5.–8. klassi õpilased 17 ülesannet erinevate keelenähtuste ning keelte kohta. Enamasti pidi õige vastuseni jõudmiseks analüüsima etteantud võõrkeelseid sõnu või lauseid ning märkama neis peituvat süsteemi. Iga ülesannet lahendades oli võimalik avastada midagi uut ja saada aimu sellest, kui erinevad on maailma keeled.

Lingvistikaviktoriinil pani oma keeleteaduse alased teadmised proovile 1053 osalejat 73-st koolist üle Eesti. 

Õnnitleme 6.c klassi õpilast Timofei Gorbunov, kes sai vabariigis 6.klasside arvestuses 4.kohta.

 

Rohkem infot viktoriini kohta:

https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kiil

 

Nelli Kuldmaa

Esmakordselt teaduskooli 55-aastases ajaloos toimus 13. veebruaril uus veebipõhine lingvistikaviktoriin Kiil.

Pooletunnise võistluse käigus lahendasid 5.–8. klassi õpilased 17 ülesannet erinevate keelenähtuste ning keelte kohta. Enamasti pidi õige vastuseni jõudmiseks analüüsima etteantud võõrkeelseid sõnu või lauseid ning märkama neis peituvat süsteemi. Iga ülesannet lahendades oli võimalik avastada midagi uut ja saada aimu sellest, kui erinevad on maailma keeled.

Lingvistikaviktoriinil pani oma keeleteaduse alased teadmised proovile 1053 osalejat 73-st koolist üle Eesti. 

Õnnitleme 6.c klassi õpilast Timofei Gorbunov, kes sai vabariigis 6.klasside arvestuses 4.kohta.

 

Rohkem infot viktoriini kohta: