Uudised

Eesti mäng. 20. veebruar sergei


Igal aastal veebruaris korraldavad eesti keele õpetajad õpilastele Eesti- teemalise ürituse.  Sellel aastal osalesid  „Tähemängus“ 7. ja 8. klasside õpilased. Mäng toimus e-keskkonnas tahvelarvutitega.  Meeskonnad pidid vastama  31 küsimusele erinevatest eluvaldkondadest. Viktoriini tulemustest nähtub, et ainult kooliteadmistest jääb edukaks esinemiseks vähe. Rohkem tuleb tekitada noortes huvi massimeedia ja ühiskonnas toimuva vastu.

 

Eesti keele õpetajad

 

 

                                                                                                                                                                

 

Igal aastal veebruaris korraldavad eesti keele õpetajad õpilastele Eesti- teemalise ürituse.  Sellel aastal osalesid  „Tähemängus“ 7. ja 8. klasside õpilased. Mäng toimus e-keskkonnas tahvelarvutitega.  Meeskonnad pidid vastama  31 küsimusele erinevatest eluvaldkondadest. Viktoriini tulemustest nähtub, et ainult kooliteadmistest jääb edukaks esinemiseks vähe. Rohkem tuleb tekitada noortes huvi massimeedia ja ühiskonnas toimuva vastu.

 

Eesti keele õpetajad