Ettevõtlik kool


Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine.

“Ettevõtliku “Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
muuta õppetöö huvitavamaks;
tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.

„Ettevõtliku kooli“ võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.

KASULIKUD MATERJALID

Ettevõtliku kool vorgustiku strateegia 2009-2025
http://evkool.ee/wp-content/uploads/2016/03/Ida-Viru-strateegia-2025-versioon-22.12.2016.pdf

Ettevotliku õppe juhendmaterjal õpetajale
http://evkool.ee/wp-content/uploads/2017/03/Ettev-tliku-ppe-juhendmaterjal-petajale.pdf

Voldik lapsevanem
http://evkool.ee/wp-content/uploads/2017/03/Voldik-lapsevanemale-eesti-keeles-A4.pdf

Voldik noor
http://evkool.ee/wp-content/uploads/2017/03/Voldik-noorele-eesti-keeles-A4.pdf

Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine.

“Ettevõtliku “Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
muuta õppetöö huvitavamaks;
tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.

„Ettevõtliku kooli“ võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.

KASULIKUD MATERJALID