2023-2024.õa


Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppenõukogu koosolekute plaan 2023-24.õa

Aeg

Õppenõukogu tegevus

Oktoober

Kooli hoolekogu esindajate nimetamine

November

– Haridusjärelevalve tulemuste arutamine

– Uuendatud Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli põhimääruse arutamine ja arvamuse andmine

Märts

Kohtla- Järve Tammiku Põhikooli sisehindamise 2022-2024 tulemuste läbiarutamine ja arvamuste avaldamine

Aprill-mai

– Kooli õppekavade ajakohastamine

– Uuendatud Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli arengukava 2024- 2027 läbiarutamine ja arvamuse andmine

Juuni

– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
– Täiendavale õppetööle jätmine.

Juuni

– Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
– 2023/2024. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.

August

– Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
– 2024/2025 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppenõukogu koosolekute plaan 2023-24.õa

Aeg

Õppenõukogu tegevus

Oktoober

Kooli hoolekogu esindajate nimetamine

November

– Haridusjärelevalve tulemuste arutamine

– Uuendatud Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli põhimääruse arutamine ja arvamuse andmine

Märts

Kohtla- Järve Tammiku Põhikooli sisehindamise 2022-2024 tulemuste läbiarutamine ja arvamuste avaldamine

Aprill-mai

– Kooli õppekavade ajakohastamine

– Uuendatud Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli arengukava 2024- 2027 läbiarutamine ja arvamuse andmine

Juuni

– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
– Täiendavale õppetööle jätmine.

Juuni

– Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
– 2023/2024. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.

August

– Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
– 2024/2025 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.