2022/2023 õ.a.


Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppenõukogu koosolekute plaan 2022/23.õa

Aeg

Õppenõukogu tegevus

Detsember

Õpilaste õppe- ja kasvatustegevuses seotud riskide arutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks

Aprill-mai

  1. Kooli õppekava täiendamine.
  2. Temaatilise sisehindamise tulemused. Teema: "Eesti keele ja õppeainete eesti keeles õpetamise kvaliteet."

Juuni

Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.

Täiendavale õppetööle jätmine.

  • Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
  • 2022/2023 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.

August

Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.

2023/2024. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppenõukogu koosolekute plaan 2022/23.õa

Aeg

Õppenõukogu tegevus

Detsember

Õpilaste õppe- ja kasvatustegevuses seotud riskide arutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks

Aprill-mai

  1. Kooli õppekava täiendamine.
  2. Temaatilise sisehindamise tulemused. Teema: "Eesti keele ja õppeainete eesti keeles õpetamise kvaliteet."

Juuni

Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.

Täiendavale õppetööle jätmine.

  • Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
  • 2022/2023 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.

August

Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.

2023/2024. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.