Kiusamisest vaba kool


Kohtla-Järve Tammiku Põhikool  aastal 2016 on liitunud „Kiusamisest vaba kool“ projektiga. Programmi on välja töötanud organisatsioon Save the Children Denmark ja Taani kroonprintsessi Mary Fond. Seda hakati rakendama 2007. aastal ja tegu on programmiga, mis toimib. Kiusamisvastane programm põhineb sellel, et täiskasvanud vastutavad laste seas toimunud kiusamise eest. Just täiskasvanutel, kes on iga päev koos lastega, on võimalik kiusamist ennetada.

„Kiusamisest vabaks!” eesmärgid:

• Õpilaste vahel tekivad püsivad ja kaasavad suhted.

• Arenevad välja heade suhetega lastekooslused, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt.

• Areneb õpilaste oskus olla üksteise suhtes hoolivad ja julged, et kiusamise korral kaitsta kaaslast, kes

seda ise ei suuda.

• Projekti sisu ja väärtused muutuvad õpilaste igapäevaelu loomulikuks püsiosaks.

Meie koolis “Kiusamisest vaba kool“ programmi vastutav isik  - Svetlana Boriskina

 

HEV-õppe koordineerija

Žanna Kubinets

http://kiusamisestvabaks.ee/

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool  aastal 2016 on liitunud „Kiusamisest vaba kool“ projektiga. Programmi on välja töötanud organisatsioon Save the Children Denmark ja Taani kroonprintsessi Mary Fond. Seda hakati rakendama 2007. aastal ja tegu on programmiga, mis toimib. Kiusamisvastane programm põhineb sellel, et täiskasvanud vastutavad laste seas toimunud kiusamise eest. Just täiskasvanutel, kes on iga päev koos lastega, on võimalik kiusamist ennetada.

„Kiusamisest vabaks!” eesmärgid:

• Õpilaste vahel tekivad püsivad ja kaasavad suhted.

• Arenevad välja heade suhetega lastekooslused, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt.

• Areneb õpilaste oskus olla üksteise suhtes hoolivad ja julged, et kiusamise korral kaitsta kaaslast, kes

seda ise ei suuda.

• Projekti sisu ja väärtused muutuvad õpilaste igapäevaelu loomulikuks püsiosaks.

Meie koolis “Kiusamisest vaba kool“ programmi vastutav isik  - Svetlana Boriskina

 

HEV-õppe koordineerija

Žanna Kubinets

http://kiusamisestvabaks.ee/