Новости

Keelekümblus: Keelekümblejaks löömine e. Rebaste ristimine 02. ноября sergei


Oktoobri lõpus  toimus meie koolis juba traditsiooniline üritus noorematele keelekümblejatele.

Et need õpilased tunneksid ennast hilise keelekümbluse täisõiguslikeks liikmeteks, 8a ja 8b keelekümblejad koos nende klassijuhatajatega viisid huvitava interaktiivse ürituse läbi, kasutades kaasaegseid IT-vahendeid.

Sel aastal keelekümblejaks ristimispeost võtsid osa 6a ja 6a klassi õpilased koos oma klassijuhatajatega (I. Anissimova6a ja J. Razgonjajeva 6b). Peole olid kutsutud ka teised aineõpetajad ning meie kooli administratriooni esindaja. Tervituskõnega esines Tammiku Põhikooli õppeajajuhataja L. Latt, kes soovis lastele nii  edu eesti keele õppimises kui ka palju jaksu tänasel üritusel, väljendades lootust, et lapsed saavad hakkama kõigega. 

Esimeseks ülesandeks oli tutvustada oma klassi eesti keeles. Seejärel olid kontrollitud õpilaste eelteadmised keelekümblusest. Lapsed mängisid Quizizz’is loodud viktoriini, mis oli seotud meie kooli elu ja keelekümblusega meie koolis. Siis klassidevahelise loovtöö käigus õpilased koostasid tahvelarvutite abil portree: milline on meie kooli keelekümbleja. Oli vaja kirjutada 3 minuti jooksul nii palju omadussõnu nagu võimalik.

Sellele järgnes traditsiooniline vande andmine. Meie 6. klassid pidulikult vandusid olla sihiteadlikud keelekümblejad. Seejärel meie vastristitud keelekümblejad võtsid vastu juba kogenud keelekümblejate käest keelekümblusvitamiinid, et paremini õppida eri õppeaineid eesti keeles ja vabalt rääkida selles keeles. Meelelahutuseks 8a ja 8b tüdrukute poolt olid ette valmistatud ja läbiviidud tähe- ja tantsulaul. Lõppes keelekümblejate ristimispidu näomaalingutega kõigile, kes soovis. Ürituse lõpus tehti suu magusaks. Iga klass sai kommipakid ja Keelekümblusklass 2018 tunnusmärgi.

Suured tänusõnad 8a ja 8b klassi keelekümblejatele ja nende klassijuhatajatele (N. Kuldmaa 8a ja O. Petrova 8b) abi eest selle ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

 

Hilise keelekümbluse koordinaator

Oktoobri lõpus  toimus meie koolis juba traditsiooniline üritus noorematele keelekümblejatele.

Et need õpilased tunneksid ennast hilise keelekümbluse täisõiguslikeks liikmeteks, 8a ja 8b keelekümblejad koos nende klassijuhatajatega viisid huvitava interaktiivse ürituse läbi, kasutades kaasaegseid IT-vahendeid.

Sel aastal keelekümblejaks ristimispeost võtsid osa 6a ja 6a klassi õpilased koos oma klassijuhatajatega (I. Anissimova6a ja J. Razgonjajeva 6b). Peole olid kutsutud ka teised aineõpetajad ning meie kooli administratriooni esindaja. Tervituskõnega esines Tammiku Põhikooli õppeajajuhataja L. Latt, kes soovis lastele nii  edu eesti keele õppimises kui ka palju jaksu tänasel üritusel, väljendades lootust, et lapsed saavad hakkama kõigega. 

Esimeseks ülesandeks oli tutvustada oma klassi eesti keeles. Seejärel olid kontrollitud õpilaste eelteadmised keelekümblusest. Lapsed mängisid Quizizz’is loodud viktoriini, mis oli seotud meie kooli elu ja keelekümblusega meie koolis. Siis klassidevahelise loovtöö käigus õpilased koostasid tahvelarvutite abil portree: milline on meie kooli keelekümbleja. Oli vaja kirjutada 3 minuti jooksul nii palju omadussõnu nagu võimalik.

Sellele järgnes traditsiooniline vande andmine. Meie 6. klassid pidulikult vandusid olla sihiteadlikud keelekümblejad. Seejärel meie vastristitud keelekümblejad võtsid vastu juba kogenud keelekümblejate käest keelekümblusvitamiinid, et paremini õppida eri õppeaineid eesti keeles ja vabalt rääkida selles keeles. Meelelahutuseks 8a ja 8b tüdrukute poolt olid ette valmistatud ja läbiviidud tähe- ja tantsulaul. Lõppes keelekümblejate ristimispidu näomaalingutega kõigile, kes soovis. Ürituse lõpus tehti suu magusaks. Iga klass sai kommipakid ja Keelekümblusklass 2018 tunnusmärgi.

Suured tänusõnad 8a ja 8b klassi keelekümblejatele ja nende klassijuhatajatele (N. Kuldmaa 8a ja O. Petrova 8b) abi eest selle ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

 

Hilise keelekümbluse koordinaator