Новости

Tammiku põhikooli hoolekogu istung toimub 29.augustil 2023.a kell 17.00 kab. nr 16 28. августа Ljudmilla Latt


Päevakord:

 1. 2022/2023 õppeaasta tulemused. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 2. Kooli valmidus algavaks õppeaastaks: kaadrid, õppekeskkond. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 3. TPK õppekava üldosa ja ainekavade uuendamised/muudatused. Ettekandja –Jelena Rodik, õppealajuhataja.
 4. Klasside ja pikapäevarüma täitumus. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 5. Kooli toitlustamise organiseerimine. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 6. Hoolekogu aruanne oma tööst. Ettekandja – Tatjana Krutova.
 7. Muu.


Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees

Päevakord:

 1. 2022/2023 õppeaasta tulemused. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 2. Kooli valmidus algavaks õppeaastaks: kaadrid, õppekeskkond. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 3. TPK õppekava üldosa ja ainekavade uuendamised/muudatused. Ettekandja –Jelena Rodik, õppealajuhataja.
 4. Klasside ja pikapäevarüma täitumus. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 5. Kooli toitlustamise organiseerimine. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 6. Hoolekogu aruanne oma tööst. Ettekandja – Tatjana Krutova.
 7. Muu.


Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees